Trenger du hjelp av våre erstatningsadvokater?
Våre erstatningsadvokater kan bistå deg med å kreve erstatning fra et ansvarlig forsikrin...
Personskadeerstatning
Lurer du på om du har krav på erstatning etter å ha blitt utsatt for personskade? En pers...
Erstatning etter trafikkulykke?
Dersom du har blitt skadet i en trafikkulykke, er det mulig at du har krav på erstatning. E...
Erstatning etter yrkesskade?
Norge er et velferdssamfunn. Skulle vi bli utsatt for en skade mens vi er i arbeid, er sjans...
Menerstatning etter yrkesskade
Dersom du blir utsatt for en yrkesskade i jobbsammenheng, vil du som regel kunne kreve ersta...
Hva er voldsoffererstatning?
Voldsoffererstatning er er erstatning som utbetales fra staten til den som har lidd personsk...
Erstatning
Oppreisningserstatning etter trafikkulykke?
Dersom du er påført skade som følge av en trafikkulykke kan det foreligge krav på opprei...
Erstatning for reinsdyr tatt av rovvilt?
I Norge er det mange som lever av reindrift. Når en mister dyr...
Yrkesskadeerstatning fra NAV
Skulle du under utføring av arbeid bli utsatt for en personskade, sykdom eller dødsfall, v...
Arbeidsgiveransvar i erstatningsretten
Etter skadeserstatningsloven § 2-1 har arbeidsgivere et objektivt ansvar for skade som vold...
Erstatning fra barnevernet
Barnevernet har som oppgave å følge opp de vilkår som barn vokser opp under og finne tilt...
Kreve erstatning fra leietaker
Erstatningskrav mot leietaker kan oppstå både under leieperioden og i forbindelse med tilb...
Erstatning som følge av diskriminering
Dessverre er det mange som opplever diskriminering både i-og utenfor arbeidslivet. Diskrimi...
Erstatningsansvar
Har du blitt utsatt for en skade og som følge av dette blitt påført et økonomisk tap? Da...
Erstatning som følge av omsorgssvikt
Det er kommunes oppgave å følge opp de forhold som barn vokser opp under, og iverksette ti...

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!

  Våre bistandsadvokater og ansatte
  Oppreisningserstatning etter trafikkulykke?
  Dersom du er påført skade som følge av en trafikkulykke kan det foreligge krav på opprei...
  Erstatning for reinsdyr tatt av rovvilt?
  I Norge er det mange som lever av reindrift. Når en mister dyr...
  Yrkesskadeerstatning fra NAV
  Skulle du under utføring av arbeid bli utsatt for en personskade, sykdom eller dødsfall, v...
  Mennesker vi har hjulpet

  "Føler meg 100% ivaretatt, trodd og hørt."

  "Er så glad jeg gjorde dette selv om det er tøft. Og takk til deg. Kunne ikke funnet en hyggeligere, mer støttende og empatisk advokat enn deg. Føler meg 100% ivaretatt, “trodd og hørt"

  "Du skal vite at uansett hvordan veien går videre med politi/rettssak, så har dette vært en veldig god prosess for meg personlig. Og din empati og din støtte og ditt arbeid har betydd veldig mye for meg i den prosessen."
  - Klient
  "Jeg er så glad for at vi nå har tatt det skrittet vi har vurdert siden april i fjor. Takknemlig for all den hjelp vi får, og jeg kommer til å anbefale dere varmt videre."
  - Klient