Trenger du hjelp av våre erstatningsadvokater?
Våre erstatningsadvokater kan bistå deg med å kreve erstatning fra et ansvarlig forsikrin...
Personskadeerstatning
Lurer du på om du har krav på personskadeerstatning etter å ha blitt utsatt for personska...
Erstatning etter trafikkulykke?
Dersom du har blitt skadet i en trafikkulykke, er det mulig at du har krav på erstatning. E...
Erstatning etter yrkesskade?
NAV definerer en yrkesskade som en personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeids...
Menerstatning etter yrkesskade
Dersom du blir utsatt for en yrkesskade i jobbsammenheng, vil du som regel kunne kreve ersta...
Hva er voldsoffererstatning?
Voldsoffererstatning er en erstatning som utbetales fra staten til den som har lidd personsk...
Siste innlegg
Forsikringsavtaleloven § 1A-2 med lovkommentar
Adgangen til å fravike forsikringsavtalelovens andre del er regulert i § 1A-2. Som hovedregel k...
Forsikringsavtaleloven § 1A-1 med lovkommentar
Forsikringsavtalelovens andre del gjelder forsikringsdistribusjon, jf. § 1A-1. Unntak kan følge...
Forsikringsavtaleloven § 12-11 med lovkommentar
Forsikringsavtaleloven § 12-11 regulerer midlertidig dekning ved livsforsikring. En midlertidig ...
Forsikringsavtaleloven § 12-10 med lovkommentar
Forsikringsavtaleloven § 12-10 regulerer retten til å fortsette en livsforsikring når gjenkjø...
Forsikringsavtaleloven § 12-9 med lovkommentar
Et forsikringsforetak som ikke ønsker automatisk fornyelse av forsikringen, må varsle forsikrin...
Forsikringsavtaleloven § 12-8 med lovkommentar
I tråd med forsikringsavtaleloven § 12-8 må en forsikringstaker som ikke ønsker automatisk fo...
Forsikringsavtaleloven § 12-7 med lovkommentar
Forsikringsavtaleloven § 12-7 regulerer automatisk fornyelse av ulykkes- og sykeforsikring, samt...
Forsikringsavtaleloven § 1C-11 med lovkommentar
Forsikringsavtaleloven § 1C-11 gjelder informasjon og særlige plikter ved tilbud om forsik...
Forsikringsavtaleloven § 1C-10 med lovkommentar
I tråd med forsikringsavtaleloven § 1C-10 har forbrukere krav på visse tilleggsopplysning...
Forsikringsavtaleloven § 1C-9 med lovkommentar
Forsikringsavtaleloven § 1C-9 angir opplysningsplikter for avtaler om personforsikring. Kun...
Forsikringsavtaleloven § 1C-8 med lovkommentar
Etter forsikringsavtaleloven § 1C-8 har kunden rett til å få en rekke opplysninger ved in...
Forsikringsavtaleloven § 1C-7 med lovkommentar
Informasjonsplikt om produktpakker fremgår av forsikringsavtaleloven § 1C-7. Kunden har kr...

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!

  Våre erstatningsadvokater og utredere
  3,2 millioner i erstatning
  Vi bistod en ung mann som var blitt utsatt for vol...
  11,6 millioner kroner i erstatning
  Vårt kontor bistod en familie på to barn og en mor som var blitt utsatt for langvarig fami...
  4,3 millioner kroner i erstatning
  Vårt kontor bistod en kvinne som var blitt utsa...
  Mennesker vi har hjulpet

  "Føler meg 100% ivaretatt, trodd og hørt."

  "Er så glad jeg gjorde dette selv om det er tøft. Og takk til deg. Kunne ikke funnet en hyggeligere, mer støttende og empatisk advokat enn deg. Føler meg 100% ivaretatt, “trodd og hørt"

  "Du skal vite at uansett hvordan veien går videre med politi/rettssak, så har dette vært en veldig god prosess for meg personlig. Og din empati og din støtte og ditt arbeid har betydd veldig mye for meg i den prosessen."
  - Klient
  "Jeg er så glad for at vi nå har tatt det skrittet vi har vurdert siden april i fjor. Takknemlig for all den hjelp vi får, og jeg kommer til å anbefale dere varmt videre."
  - Klient