Tilbudt ny jobb og 600 000 i erstatning

En ansatt som fikk avskjed men etter rettsak fikk tilbudt ny jobb og ersatning

-Unødvendig offentlig skittentøyvask

Tromsø kommune avskjediget seksjonsleder Arne Kjell Johansen på dagen ut ifra en samlet helhetsvurdering  i fjor, skriver Nord24. Nå har kommunen gitt han ny stilling og erstatning.

Krevde å få en rådgiverstilling

De begrunnet oppsigelsen med at:

«Avskjeden bygger på en helhetsvurdering hvor flere forhold samlet sett utgjør et vesentlig mislighold. Det har vært store mangler ved Johansens ledelse av Seksjon for oppfølgingstjenester, både ved økonomistyring og personalhåndtering.»

Dette var ikke Johansen enig i og stevnet Tromsø kommune for å få jobben tilbake.

Partene møttes i Tinghuset for rettmegling, og de var kun en hårsbredd unna å inngå forlik. Johansen krevde innpass i kommunen igjen, og da i en rådgiverstilling med tilsvarende lønn som han hadde hatt som seksjonsleder. Denne stillingen ville han fra til pensjonering i 2024. I tillegg krevde Johansen 300 000 kroner i erstatning og oppreisning.

Les mer om erstatning etter usaklig oppsigelse her

Lavere lønn hindret forlik

Han fikk til slutt tilbud om rådgiverstillingen han ønsket, men med 200 000 lavere årslønn. Erstatningen ble dog høynet til 600 000 kroner. Dette gikk ikke Johansen med på, og partene ble derfor ikke enige.

Johansens advokat, Bakke, forteller til Nord 24 at det ofte er slik i arbeidsrettsaker at man ikke kommer frem til løsninger, selv om det ikke er stort sprik mellom beløpene.

– Om Johansen hadde gått ned til 700.000 kroner i årslønn nå mot slutten av sin yrkeskarriere, ville hans pensjonsutbetalinger blitt vesentlig redusert. Dessuten mener Arne Kjell Johansen at han har all grunn til å gå med rak rygg og at tilbudet fra kommunen ikke var godt nok, forteller Bakke.

Advokaten til Tromsø Kommune, Hege Marie Marhaug, skriver til at avisen at:

«På generelt grunnlag kan jeg likevel si, at en offentlig arbeidsgiver som Tromsø kommune bør være åpne for å diskutere forlik når det er grunnlag for minnelige løsninger. I en sånn vurdering spiller for eksempel belastningen for enkeltpersoner og organisasjonen, samt ressursbruk ved en rettssak inn».

Les også: Kreve erstatning fra arbeidsgiver

Retten endte med forlik

I retten ble årslønnen diskutert og etter tre i retten ble avtalen justert og det endte med forlik.

Johansen ble tilkjent en ny stilling som rådgiver ut 2024, med 850 000 kroner i årslønn. I erstatning fra Tromsø kommune fikk han 228 000 kroner i lønnserstatning, og 150 000 kroner i oppreisningskostnader samt at alle saksomkostninger dekket. Bjørn-Gunnar Jørgensen, gruppeleder for Fremskrittspartiets kommunestyregruppe, synes det er en skandale at Tromsø kommune ikke fikk innført forlik før rettsaken startet. Han stemte dog mot forlik i et formannskapsmøte, men dette angrer han på.

– Vi fikk så sterk anbefaling fra kommuneadvokat og fungerende kommunedirektør i Formannskapet 15.september om å gå til sak. De rådene ser man nå er svært mangelfulle, forteller han.

Han legger til at FRP har stilt kritiske spørsmål til rådene de fikk, og at de ikke er fornøyde med at de fikk anbefaling om å gå imot forliket når saken var såpass tynn.

Det er helt åpenbart at dette skulle man stoppet lenge før man kom til en rettssak. Det var så liten avstand fra kravet til Arne Kjell Johansen og forlikstilbudet fra Tromsø kommune, forteller han.

Han mener denne saken har tatt unødvendig tid og ført til at hele skittentøyvasken til Tromsø kommune kom på bordet.

Hovedtillitsvalgt i Fellesorganisasjonen i Tromsø kommune, Julia C. Östman Johnsen forteller til at hun er tilfreds med forliket i saken. Hun legger til at det har vært belastende for de involverte og at håper at de nå at kan legge saken bak seg.

Trenger du hjelp av våre erstatningsadvokater? Les mer om det her

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!