Erstatningsadvokater i Bærum

Et bilde av Bærum om vinteren

Bærum overlevde kommunereformen, og er fortsatt en av landets største, grensende til Oslo og Asker. Tettstedet ligger 4 mil nord for Drammen, og er rikt utstyrt med alle slags private og offentlige tilbud. Men hvordan er det med dekningen  av erstatningsadvokater i distriktet?

Verneting for erstatningssaker i Bærum er Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

Behovet for erstatningsadvokater i Bærum

Advokater er det selvfølgelig nok av. Men søker man rettshjelp i dag, er det en stor fordel med en advokat som er kyndig på akkurat det området du har ditt problem. Det blir ikke helt ulikt leger som spesialiserer seg på sine ulike felt.

Erstatninger er også fordelt på en rekke underområder, som erstatninger for personskader, materielle skader og erstatning i kontraktsforhold.

Les også: Erstatning for de som har blitt skadet av legemidler.

Erstatning for personskader omfatter trafikkskadeerstatning, yrkesskadeerstatning, pasientskadeerstatning og voldsoffererstatning. Les mer om disse lenger ned.

Grunnvilkårene for erstatning

Uansett hva slags erstatning du søker, er det i teorien tre betingelser som skal våre oppfylt.

 • Noen må kunne tillegges et ansvar for skaden eller tapet
 • Det må foreligge et økonomisk tap det kreves erstatning for
 • Det må være en årsakssammenheng mellom den skadevoldende handlingen og tapet

Det er unntak for kravet om økonomisk tap når det gjelder menerstatning og oppreisning.

Advokathjelp og utbetaling av trafikkskadeerstatning

Det er fortsatt i trafikken de største og de fleste skadene skjer. Her er det gjerne et velsmurt forsikringssystem som regner ut og foretar erstatningsutbetalinger.

Det er dog mange tilfeller det kan oppstå uenigheter med forsikringsselskapet. Både avgjørelsen av ansvarsgrunnlaget og utregningen av erstatningsbeløpet kan gå flere runder i klagenemnder og videre til rettssystemet. Mange velger derfor å konferere med erstatningsadvokat før de godtar et forsikringsoppgjør.

Yrkesskadeerstatning og forsikring

Et annet område som domineres av forsikringsselskapene er yrkesskader. Det kommer av at alle som har noen som jobber for seg er pålagt å tegne en egen yrkesskadeforsikring. Samtidig har du krav på yrkesskadeerstatning fra Nav som medlem av folketrygden.

Hvis det bekreftes at din skade kan karakteriseres som yrkesskade, vil du derfor være berettiget til erstatning herfra. I motsatt fall vil du kun få de regulære ytelser i form av uførepensjon fra Folketrygden. Er du et tvilstilfelle kan det altså være snakk om å tape svært mye penger.

Utbetaling av voldsoffererstatning

I motsetning til yrkesskader og trafikkskader er det ingen ansvarsforsikring for skader eller overgrep bevisst påført av andre. Her garanterer imidlertid staten for at du får erstatning gjennom Kontoret for voldsoffererstatning i visse tilfelle.

Kravet om erstatning skal da fremmes under straffesaken slik at retten kan ta stilling til det. Du vil ha oppnevnt en bistandsadvokat som skal sørge for dette dersom det straffbare forholdet omhandler for eksempel overgrep, familievold og enkelte andre alvorlige straffbare forhold.

Advokater i Bærum som jobber med erstatningsrett

Det er mange advokater i Bærum og flere av dem oppgir at de arbeider med erstatningsrett, for eksempel Advokatfirmaet Nicolaisen.

Du kan også få en halvtimes samtale på Advokatvakten i Bærum, men da må du møte personlig på nærmere angitt tid. Det er Frivillighetssentralen i Bærum som organiserer tilbudet. Se også artikkelen om erstatningsadvokater i Asker.

Du kan også få mye hjelp fra Personskadeforbundet i Asker og Bærum og på det lokale krisesenteret,

Vanlige spørsmål

Hvor får jeg yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikring tegnes av din arbeidsgiver. Du behøver derfor ikke bekymre deg for dette.

Hvordan fremmer jeg et krav på yrkesskadeerstatning?

Du må først dokumentere at skaden er relatert til arbeidet du utfører, og så melde fra til forsikringsselskapet. En erstatningsadvokat kan hjelpe deg i prosessen.

Kan jeg klage dersom jeg får avslag på personskadeerstatning fra forsikringsselskapet?

Ja. Du kan sende klage til Finansklagenemda og også forfølge saken videre i rettsystemet. En advokat kan hjelpe deg med å sette opp klagen.

Hvor finner jeg en erstatningsadvokat i Bærum?

De fleste kommer opp ved et søk på Google. Advokatfirmaet Teigstad kan du kontakte direkte fra denne siden.

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!