Erstatningsadvokater i Drammen

Et bilde av blokker ved sjøen i Drammen

Elvebyen har hatt et betydelig oppsving de senere årene. Det er blitt populært å bo i Drammen. Følgelig er det også et kobbel av erstatningsadvokater og andre juridiske hjelpere som sitter klare til å hjelpe deg dersom det skulle være et behov.

Det kan også være greit å ha en viss oversikt over slike saker selv. De fleste kommer på den eller andre måten borti dem i løpet av livet. Her kommer en kort oppsummering av de viktigste tingene du bør vite om erstatning.

Erstatning for materielle skader og personskader

Når noe blir ødelagt kan vi si at det også foreligger et økonomisk tap. Dersom noen kan pekes ut som ansvarlig for skaden, vil vedkommende ha et erstatningsansvar.

Når skaden skjer på en person, kan det økonomiske tapet være litt vanskeligere å regne ut. Da må man ta hensyn til behandlingsutgifter, relevante reiseutgifter, tap av inntekter og hjemmehjelp dersom det er nødvendig. I tillegg kan det måles ut menerstatning og oppreisningserstatning i visse tilfeller.

Erstatning i kontraktsforhold

Der to parter inngår en avtale, typisk et kjøp, vil det være mulig å kreve erstatning dersom kontrakten ikke oppfylles. Det kan for eksempel være at den tingen du har kjøpt ikke virker som den skal.

Det er selvsagt svært sentralt mellom næringsdrivende som ofte har klausuler om erstatning nedfelt i selve kontrakten. For privatpersoner er det særlig kjøp av bolig, hytte eller bil som utløser spørsmål om erstatning.

Erstatning for personskader i Drammen

Mye trafikk, utsatte arbeidsplasser og kriminalitet er de mest sedvanlige årsaker til personskader i byene. Feilbehandling ved sykehus, idrettsskader , hendelige uhell og ikke minst inntoget av el-sparkesykler bidrar ytterligere.

Erstatninger kan kreves fra enkeltpersoner, forsikringsselskap, arbeidsgivere, Nav eller andre statlige instanser. Ofte kan det være gunstig å la seg bistå av en advokat for å få gjennomslag.

Det er Buskerud tingrett som er verneting for erstatningssaker i Drammen.

Personskadeforbundet har et lokallag i Drammen. Der kan du få hjelp og støtte og sosialt samhold for deg som er utsatt for personskade.

Advokatbistand ved trafikkulykker

På den skjebnesvangre statistikken over personskader kommer trafikkulykker høyt opp. Erstatningskravene behandles her svært ofte av forsikringsselskap. Har du krav på dekning, vil det også være avsatt en pott til advokatutgifter utover en egenandel. Du kan også sjekke egen forsikringer som innboforsikring eller eventuelle ulykkesforsikringer.

Hjelp fra advokat med voldsoffererstatning

Har du blitt offer for vold eller overgrep, får du som regel oppnevnt en bistandsadvokat under straffesaken mot gjerningspersonen. Her er det også viktig at krav om erstatning blir fremmet. I saker hvor gjerningspersonen er ukjent eller skaden først viser seg på et senere tidspunkt, rettes erstatningskravet direkte til Kontoret for voldsoffererstatning.

Erstatningsadvokat ved yrkesskade

Dessverre er det slik at det mange ganger er arbeidslivet selv som er ansvarlig for arbeidsuførhet. Det sentrale her er at skaden skjedde under arbeid og i arbeidstiden. Det kan være plager eller sykdommer som det kan være litt diffust hvor kommer fra. Ellers ligger den juridiske utfordringen i å utmåle erstatning og samordne kravene til arbeidsgivers forsikringsselskap og Nav.

Hvor finner jeg erstatningsadvokater i Drammen?

Det er flere lokale advokater som tar erstatningssaker i Drammen og tilstøtende områder. I tillegg til generelt praktiserende advokater markedsfører Advokatoriet AS seg spesielt på saker med personskader.

Annen hjelp

Utover hjelp til det juridiske, kan du få mye praktisk hjelp fra din bistandsadvokat og ditt lokale Navkontor. Krisesenteret og Politiets støttegruppe for krimimalitetsutsatte vil også kunne være behjelpelige på mange måter.

Vanlige spørsmål

Hvordan søke voldsofferstatning?

Krav om voldsoffererstatning fremmes i forbindelse med straffesaken, Bistandsadvokaten din hjelper deg. Du kan også søke hjelp hos spesialiserte erstatningsadvokater.

Hva er kontoret for voldsoffererstatning?

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig organ som besørger utbetaling av voldsoffererstatningene. Du kan søke kontoret direkte om erstatning hvis gjerningspersonen er ukjent.

Hvem utbetaler trafikkskadeerstatning?

Normalt er det et forsikringsselskap som utbetaler trafikkskadeerstatning. Du kan kontakte en erstatningsadvokat for å sikre at du får hva du kan ha krav på.

Kan jeg bruke en erstatningsadvokat i Oslo?

Ja, det er fullt mulig, Advokatfirmaet Teigstad tar eksempelvis saker over hele landet.

 

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!