Erstatningsadvokater i Eidsvoll

Bilde av en bro og speilblankt hav i Eidsvoll

Eidsvoll som ligger mellom Lillestrøm og Hamar er det stedet den norske Grunnloven ble utarbeidet. Det er et stort senter på Romerike, og har de senere årene hatt en sterk befolkningsvekst. Det er også mulig å finne gode erstatningsadvokater i byen som ligger 43 mil sør for Trondheim.

Eidsvoll tinghus

Det er Romerike og Glåmdal tingrett som behandler erstatningssøksmål og andre saker som bringes inn for rettssystemet i Eidsvoll.

Den rette besøksadressen her er Eidsvoll tinghus, Pakkhuset 26.

Erstatning for ulike personskader

Vi tenker kanskje først og fremst på erstatning på skader på materielle ting, eller kanskje fra en håndverker som har gjort en dårlig jobb.

Det er likevel personskader som avstedkommer de store erstatningsbeløpene. Det er da også gjerne forsikringsselskapene som ender med å utbetale dem.

Vanlige årsaker til personskader er trafikken, arbeidsplassen og voldsutøvelse.

Trafikkskader og erstatning i Eidsvoll

Den som først seiler når alle farer er forbi, seiler aldri. Slik lyder et gammelt kinesisk ordtak. Det samme gjelder hver dag du beveger deg ut i trafikken.

Normalt går det bra, men risikofritt er det ikke. Heller ikke i Eidsvoll.

Når uhellet er ute, er det greit å vite hvordan man går fram for å få riktige utbetalinger fra trafikkforsikringsselskapet. Bistand fra en erfaren erstatningsadvokat kan hjelpe.

Er du et voldsoffer?

Voldsoffererstatning kan kreves via det offentlige. Voldsbegrepet inkluderer vold i nære relasjoner, tilfeldig vold og alle former for seksuelle overgrep. Du kan også kreve erstatning for psykiske lidelser du har blitt påført.

Krav om voldsoffererstatning vil ofte bli behandlet i straffesaken mot gjerningspersonen. Det er her viktig å få med alle punkter du kan kreve erstatning for.

Advokat i forbindelse med yrkesskade

Noen jobber innebærer større risiko for skader enn andre. Men det er også mulig å bli skadet under utførelsen av en ren kontorjobb.

En erstatningsadvokat kan bistå deg med å sende erstatningskrav til arbeidsgiverens forsikringsselskap og til Nav.

Bemerk at yrkessykdom er likestilt med yrkesskade i denne sammenhengen.

Noen grunnprinsipper for erstatning

Det viktigste prinsippet er at noen må være ansvarlig for at skaden oppsto. Ansvaret kan være subjektivt, det vil si avhengig av skyld, men noen ganger også objektivt. Det avhenger av lovverket som dekker den aktuelle hendelsen.

Dernest må det regnes ut et økonomisk tap. Det kan være tapte arbeidsinntekter eller legeutgifter. Unntak fra kravet om et økonomisk tap er menerstatning og oppreisning.

Det skal også påvises en årsakssammenheng mellom hendelsen og det økonomiske tapet. Det kan for eksempel stilles spørsmål om det er andre grunner til at du er syk enn forholdene på arbeidsplassen.

Eidsvolls erstatningsadvokater

Det er normalt mulig å få en gratis konsultasjon med en advokat på Advokatvakten i Eidsvoll. Enkelte av Eidsvolls advokater, som advokat Henrik Midtsæter, oppgir at de jobber med personskader.

Det er heller ikke langt til advokatene i Lillestrøm eller Oslo. Fyll ut kontaktskjemaet på denne siden eller ta en telefon til oss for en innledende konsultasjon.

Andre steder du kan henvende deg

Personskader er mye mer enn erstatningsspørmål. Du kan ofte få god støtte fra Personskadeforbundet eller på det lokale krisesenteret. Sistnevnte tar også imot henvendelser fra menn.

Her er lenken til NAV Eidsvoll, for søknader om ytelser ved skade og sykdom.

Vanlige spørsmål

Hvordan søker jeg pasientskadeerstatning?

Det er et eget organ som behandler krav om pasientskadeerstatning: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Ta kontakt med dem eller få en advokat til å vurdere saken.

Hva gjør jeg hvis jeg får et erstatningskrav i posten?

Sjekk om det er noe som dekkes av en forsikring. Da kan du overlate problemet til forsikringsselskapet. Ellers må du ta stilling til kravet selv. En erstatningsadvokat kan gi råd og veiledning.

Kan jeg kreve erstatning hvis jeg blir påkjørt av en el-sparkesykkel?

Dersom det kan påvises en personskade og et økonomisk tap som følge av dette, har du rett på erstatning. Ved alvorlige skader kan det også være snakk om å kreve menerstatning.

Er det mulig å bruke en erstatningsadvokat i Oslo?

Ja, det er fullt mulig. Du kan blant annet kontakte Advokatfirmaet Teigstad på denne siden.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!