Advokat Eirik Teigstad er daglig leder i Advokatfirmaet Teigstad AS, som står bak konseptet Erstatning.no®. Les mer om Erstatning.no® her.

Advokat Eirik Teigstad studerte Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor han spesialiserte seg på forsikringsrett og erstatningsutmåling etter personskade.

Eirik Teigstad har senere arbeidet som skadebehandler i Gjensidige forsikring og deretter vært advokat og partner i Osloadvokatene. Han har etter dette arbeidet med ofre for trafikkulykker, arbeidsulykker og særlig ofre etter overgrep og vold.

Advokatfirmaet Teigstad AS ble etablert i 2015 og består nå av ti advokater/advokatfullmektiger og syv juridiske utredere.

Eirik Teigstad på linkedin.

Erstatning.no® på Facebook.

Kontaktinformasjon Eirik Teigstad

Telefon: 22 34 30 00
E-post: post@advokat-teigstad.no
Torggata 10
0181 Oslo