Erstatningsadvokater i Fredrikstad

Nattbilde av Fredrikstadbrua

Fredrikstad, kjent som plankebyen ligger tett inntil Sarpsborg i tidligere Østfold fylke. Den regnes som Østladnests tredje største by og er den sjuende mest folkerike kommunen i landet.

Rettslige spørsmål om erstatning og andre ting behandles på tinghuset i Fredrikstad i regi av Søndre Østfold tingrett.

Her får du en oversikt over sentrale spørsmål om erstatning og hvilke advokater som kan hjelpe deg med dette i Fredrikstad

Personskader og advokathjelp

Blant ulike typer erstatning fremgår personskader som noe av det mest fremtredende. Herunder er ligger erstatning for trafikkskader, yrkesskade, pasientskade, samt vold og overgrep.

I disse sakene kan vi ofte peke på en konkret skadevolder, selv om det som oftest er forsikringsselskapet eller andre instanser som foretar utbetaling.

Men der er langt fra noen automatikk i dette. Det kan derfor være en fordel å bruke advokathjelp.

Utmåling av erstatning for personskade

Når du skal ha erstatning fra ansvarlig skadevolder eller forsikringsselskap, er det først og fremst for det økonomiske tapet du måtte ha blitt påført på grunn av skaden. I tillegg bør det vurderes menerstatning og oppreisning.

Det er viktig å få med framtidige kostnader og tap i erstatningkravet. Blir du ufør vil du få redusert inntekten betydelig ettersom du ikke kan jobbe. Dette skal kompenseres i erstatning sammen med behandlingkostnader og nødvendige hjelpetiltak du må betale for.

Menerstatningen er en ikke-økonomisk erstatning for tapt livsutfoldelse. For unge personer som blir rammet kan denne erstatningen nære seg millionbeløp.

Oppreisning er en tilleggerstatning der du i tillegg har blitt utsatt for krenkelse og skadevolder har handlet med forsett eller grov uaktsomhet, Dette er særlig aktuelt i straffesaker, men benyttes ikke utelukkende her. Injurier eller ærekrenkelser kan for eksempel også være grunnlag for et krav om oppreisning,

Trafikkskader i Fredrikstad

Forsiktighet i trafikken er en dyd, men det er ikke alltid det hjelper. Millioner utbetales i erstatning til trafikkskadede hver år.

Obligatorisk ansvarsforsikring knyttet til motorkjøretøy gjør det mulig for de skadede å få erstatning fra forsikringsselskapet.

Det er imidlertid mange spørsmål som kan knyttes til selskapets beregninger. Har de i det hele tatt vurdert menerstatning eller oppreisning?

Det kan lønne seg å bruke en erstatningsadvokat til å forhandle med forsikringsselskapet.

Yrkesskadeadvokater i Fredrikstad

Blir du skadet i embets medfør kan det avstedkomme en papirmølle av det sjeldne.

Du er riktignok god dekket av både arbeidsgiver yrkesskadeforsikring og av Navs ordninger og øvrige ytelser. Men kravene til dokumentasjon er omfattende. Det gjelder både for medisinsk behandling og for dokumentasjon av utgifter og tap.

En eventuell menerstatning krever separat utreding, og oppreisning kan være aktuelt i spesielle tilfeller.

Det kan være nødvendig med en erstatningsadvokat til å lose deg gjennom denne labyrinten.

Advokater som jobber med erstatning i Fredrikstad

Erstatningsrett tilhører enhver advokats grunnutdannelse. Det vil imidlertid være hensiktsmessig å bruke advokater som har spesialisert seg på rettsområdet og kjenner skadeerstatningsloven og øvrige relevante lover godt.

Mye erfaring sørger for færre advokattimer og større sannsynlighet for gjennomslag.

Advokat Svein I Johansen er en av dem som oppgir erstatning som sitt spesialfelt på Advokatguiden for Fredrikstad. Det er også andre Fredrikstad-advokater eller i Sarpsborg som kan ta oppgaven.

En erstatningssak kan også godt behandles på avstand av et av de store Oslofirmaene.

Nyttige kontakter

I forbindelse med erstatning kan det være ulike instanser som kan gi deg hjelp og rådgiving. Du kan gjerne sjekke ut disse:

Vanlige spørsmål

Kan jeg bruke en erstatningsadvokat i Oslo?

Ja, Det er ingen forutsetning om at du skal bruke en lokal advokat.

Hvordan søke voldsoffererstatning?

Krav om erstatning fremmes i forbindelse med rettssaken mot gjerningspersonen.

Kan jeg få hjelp på krisesenteret?

Krisesenteret kan bistå med anmeldelse av gjerningspersonen. En anmeldelse er en forutsetning for å kunne kreve erstatning.

Hva er oppreisning?

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!