Erstatningsadvokater i Kristiansand

Et bilde av husbebyggelse i Kristiansand

Kristiansand er Norges femte største by, og ligger sør-øst for Stavanger. Kristiansand har 13 000 flere innbyggere enn Tromsø, og er mest kjent for idyll, småbåtliv og fotballlaget Start. Det forhindrer ikke at tinghuset i Sørlandets hovedstad jevnlig er åsted for behandling av erstatningssøksmål.

De fleste konflikter løser seg imidlertid før de kommer så langt. Her kommer en gjennomgang av de vanligste formene for erstatningssaker og hvor man kan finne hjelp for å løse slike i Kristiansand.

Erstatning etter trafikkulykke

Trafikkulykker forårsaker både materielle skader og personskader. Spørsmålene om trafikkskadeerstatning blir som oftest behandlet av forsikringsselskapene, avhengig av hvem som utpekes som den ansvarlige for hendelsen og hvilke forsikringer man har.

Til tross for dette oppstår det mange tvistesaker som går videre til klagenemnder og til rettsapparatet. Da er det greit å være oppmerksom på at forsikringene også kan gi adgang til advokathjelp.

Pasientskade og erstatning

Det er tilfeller hvor man ikke får den behandlingen man burde forvente på norske sykehus. I den grad det gir komplikasjoner og senere problemer, er det mulig å søke pasientskadeerstatning.

For å stadfeste en feilbehandling kan det være en fordel med ekspertise. Det samme er tilfellet når det kommer til å utlede et erstatningsbetingende økonomisk tap som følge av denne.

En erstatningsdvokat kan ha det nettverket som skal til for å få en avklaring på disse spørsmålene.

Yrkesskadeerstatninger – Hvordan gå fram?

Du har flere rettigheter til kompensasjon når du blir skadet under utøvelse av arbeid enn for de fleste andre personskader. Det viktigste er at det kan henledes til arbeidsgiverens forsikringsselskap.

En yrkesskade skal meldes til både arbeidsgivers forsikringsselskap, og til Nav. Du kan ha krav på utbetaling av forsikring fra begge instanser. I tillegg vil du selvfølgelig ha krav på de alminnelige Nav-ytelsene hvis du blir sykmeldt eller arbeidsufør.

Erstatningskrav som følge av vold eller overgrep

Vold og overgrep er gjenstand for straffesaker som behandles i rettssystemet. Er du offer for noe slikt, er du samtidig en del av denne saken. Det er også da spørsmålet om voldsoffererstatning kommer opp

Da vil du ha rett til en bistandsadvokat. Denne advokaten vil kunne bistå med mulige erstatningskrav.

Tilkjent erstatning utbetales av Kontoret for voldsoffererstatning. Det er altså ikke nødvendig å kontakte gjerningspersonen for innkrevning. Det tar i tilfelle dette kontoret seg av.

Husk at du også kan få hjelp fra krisesenteret i Kristiansand eller politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte i slike saker.

Beregning av erstatning for personskader

De vanligste kravene er erstatning for utgifter til behandling og for inntektstap som følge av skaden. Det kan imidlertid også kreves dekning av utgifter til reiser til behandlingssted, og til hjelp i hjemmet dersom du ikke er i stand til å utføre husarbeid selv.

I noen tilfeller kan det også kreves erstatning for ikke-økonomiske tap som menerstatning og oppreisning.

En erstatningsadvokat kan bistå med beregningen av kravet, eller med å vurdere et tilbud fra forsikringsselskapet.

Erstatningsadvokater i Kristiansand og omegn

De fleste advokater tar imot erstatningssaker. Det er imidlertid være en fordel med en egen erstatningsadvokat ettersom det krever spesialisering for å være på høyden innenfor de særskilte rettsområdene.

Av lokale advokater i Kristiansand opplyser blant andre Sørlandsadvokatene og Advokatfirmaet Wigemyr & co at de jobber med personskadesaker.

Du kan også få støtte fra Personskadeforbundets lokallag i Kristiansand.

Vanlige spørsmål

Hvem betaler ut erstatning etter en trafikkulykke?

Det vil i alminnelighet være skadevolders forsikringsselskap som betaler ut erstatning. En erstatningsadvokat kan bistå deg i forbindelse med dette.

Har jeg rett på yrkesskadeerstatning fra Nav?

Du kan søke yrkesskadeerstatning både fra Nav og arbeidsgivers forsikringsselskap. En erfaren erstatningsadvokat kan hjelpe deg med å samordne erstatningskravene.

Vil jeg ha rett til erstatning for fremtidig inntektstap?

Dersom det er grunn til påregne at du som følge av en personskade har dårligere inntektsmuligheter, er det mulig å kreve erstatning for dette.

Hvor ligger Kontoret for voldsoffererstatning?

Kontoret for voldsoffererstatning ligger i Vardø, men behandler saker over hele landet. Kontoret kan også dekke nødvendige advokatkostnader i forbindelse med saken.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!