Erstatningsadvokater i Moss

Kanalen i Moss

Moss er idyllisk beliggende ved Oslofjorden, rett overfor Horten som ligger på den andre siden.

Det er Søndre Østfold tingrett som er adressaten for erstatningssaker som kommer for retten i Moss. Sakene behandles lokalt på Moss tingrett. Hit sendes også saker fra nabokommunene Våler og Råde.

Det er forøvrig stor bredde i de sakene som kommer inn her, ikke minst når det gjelder erstatninger for personskader.

Bruke advokat ved trafikkskader

Trafikkulykker skjer jevnlig til tross for skadeforebyggende tiltak av myndighetene. Det resulterer også i en del personskader og utbetalinger fra forsikringsselskapene.

Slike skadeoppgjør kan imidlertid være komplisert å sette seg inn i. De skal dekke behandlingsutgifter og tap av inntekt som følge av skaden. Det gjelder både lidt og fremtidig tap. Det må altså dermed gjøres solide beregninger på dette.

Noen ganger kan forsikringsselskapet mene at det er andre årsaker til at man ikke jobber. I slike tilfeller kan det være fornuftig å la seg representere av en advokat.

Yrkesskadeerstatninger i Moss

Skader, lidelser eller sykdom du pådrar deg som direkte eller indirekte følge av jobben du gjør, kan gi grunnlag for yrkesskadeerstatning.

På Advokatfirmaet Teigstad har vi laget en guide om yrkesskadeerstatning du kan laste ned her.

Du kan ha rett på yrkesskadeerstatning både fra arbeidsgiver (gjennom dennes forsikringsselskap) og fra Nav. Det kan til tider være behov for advokathjelp for å se til at sakene blir rett behandlet i begge instanser.

Det bemerkes at ikke bare fysiske, men også psykiske skader kan gi rett til erstatning.

Voldsoffererstatning fra det offentlige

Vold i nære relasjoner bør som prinsipp anmeldes. Ved anmeldelse bør du få med at du krever erstatning. Det er ikke nødvendig å spesifisere kravet på dette tidspunktet. Det kan gjøres senere. Da har du en bedre oversikt over relaterte kostnader og medisinske langtidsvirkninger.

Det tilsvarende gjelder for vold man blir utsatt for i andre sammenhenger.

Voldsoffererstatning adskiller seg fra trafikkskadeerstatning og yrkesskadeerstatning ved at det er staten og ikke forsikringsselskapet som betaler.

Det er selvfølgelig gjerningspersonen som er den direkte ansvarlige, men myndighetene har altså valgt å gjøre det enklere for voldsofrene ved at statens kontor for voldsoffererstatning står for utbetalingen.

Finn din erstatningsadvokat

Når du har en erstatningssak er det en fordel med en advokat med spesiell interesse i denne typen jus til å hjelpe deg. Blant praktiserende advokater i Moss, som også jobber med erstatning, finner vi Per-Marcus Grundesen og Karianne Hulaas.

Du kan også ta en rask tur innom Advokatvakten på Moss bibliotek for en rask og kostnadsfri vurdering av saken.

Kjennskap til lokale forhold er imidlertid ingen forutsetning i slike saker. Du kan derfor godt bruke en advokat i Oslo eller et annet sted.

Du kan også få informasjon eller rådgivning fra Nav, krisesenter eller personskadeforbundet.

Hva koster advokaten?

I erstatningssaker vil du ofte få dekket advokatsalærene fra det utbetalende forsikringsselskap eller fra Kontoret for voldsoffererstatning. Det er også en mulighet for at du kan Fri rettshjelp. Advokaten kan undersøke dette for deg.

Vanlige spørsmål om erstatning

Kan jeg rette erstatningskrav mot en privatperson?

Der det ikke er noen forsikring som dekker det aktuelle ansvarsforholdet, må kravet rettes mot skadevolderen direkte. Du bør imidlertid holde tunga rett i munnen når du vil fremme er slikt krav. Konsulter gjerne en advokat på forhånd.

Hva er betingelsene for å få erstatning?

Vi snakker gjerne om tre grunnvilkår som skal til for å få erstatning: Det skal foreligge et ansvarsforhold, et økonomisk tap og et årsakssammenheng mellom disse. Advokaten kan forklare nærmere,

Hva er tapsbegrensningsplikt?

Selv om du har rett på erstatning, har du også en forpliktelse å sørge for at tapet ditt ikke blir større enn høyst nødvendig. Det er ikke sikkert du vil få full dekning dersom dette ikke er oppfylt.

Må jeg bruke en lokal advokat i Moss?

Nei, Det er fritt advokatvalg over hele landet. Det er heller ikke nødvendig med lokalkunnskap for å føre en erstatningssak.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!