Erstatningsadvokater i Sarpsborg

En erstatningsadvokat som jobber i Sarpsborg

Sarpsborg ligger sentralt i Viken, i det tidligere Østfold fylke, og ikke langt fra sin gode rival Fredrikstad.

Byen huser et lite knippe  advokater, derav noen som også kan hjelpe til med erstatningssaker. Det er Søndre Østfold tingrett som tar imot saker som kommer så langt som til retten.

Hva er erstatning?

Erstatning er en økonomisk kompensasjon for tap du har lidt.

Erstatning kan kreves når noen ødelegger materiell eller eiendom, når du blir påført en personskade eller når en kontrakt ikke blir oppfylt.

Det er tre grunnleggende vilkår som skal oppfylles for at det skal være mulig å kreve erstatning:

 • Ansvar – det må pekes på en person, selskap, offentlig myndighet eller forsikringsselskap som skal kunne kreves for erstatning.
 • Et økonomisk tap – dokumenterte utgifter, ekstrakostnader eller tap av inntekter.
 • En årsakssammenheng mellom tapet og ansvarforholdet.

Yrkesskader og advokathjelp i Sarpsborg

Vi oppholder oss på jobben store deler av livet. Det er derfor ikke forbausende at det er der vi også blir utsatt for en ulykke eller på annen måte blir skadet.

Så sant det kan relateres til arbeidsforholdet, vil det kunne være grunnlag for yrkesskadeerstatning.

Yrkesskadeerstatningen har til formål å sikre deg økonomisk på samme måte som om du ikke hadde blitt skadet. Det betyr at det kan utbetales store summer for fremtidig inntektstap og i menerstatning dersom du blir ufør.

Det kan også være kostnader til omskolering etter hendelsen.

Det er ikke uvanlig å bruke advokathjelp for å sikre at man får alt man eventuelt måtte ha krav på fra forsikringsselskap og Nav i slike saker.

Se også Yrkesskademanualen.

Ulykker og skader i trafikken

Sarpsborg er et sterkt trafikkert område. Noen blir skadet for livet i trafikkulykker. En hodeskade kan for eksempel få uante konsekvenser. Da er det om å gjøre at man sikrer seg økonomisk ved å få det man har rett til fra forsikringsselskapet.

Trafikkskadeerstatning innebærer kompensasjon for alle utgifter forbundet med skaden, og en dekkende erstatning for alt framtidig inntektstap.

En menerstatning i tillegg vil kreve en etterfølgende medisinsk utredning som krever en viss oppfølging.

Voldsoffererstatning til skadede og etterlatte

Har du blitt utsatt for en straffbar handling, vil det ofte være grunnlag for erstatning. Dette kalles voldsoffererstatning. Som med andre personskader skal det kompenseres for utgifter og inntektstap.

Typisk i straffesaker vil det også være grunnlag for oppreisning. Det er en erstatning for «tort og svie». Her skal du få kompensasjon for det ubehaget du har hatt i forbindelse med saken. Oppreisning krever ingen dokumentasjon av økonomisk tap.

I saker med grov vold og sedelighetssaker kan det tilkjennes oppreisningserstatning på over 100 000 kroner. Spredning av nakenbilder eller injuriesaker er andre tilfeller hvor det kan være aktuelt med oppreisning til fornærmede.

Også etterlatte kan kreve oppreisning i tillegg til erstatning for forsørgertap, gravferdsutgifter m.m.

Sarpsborgs erstatningsadvokater

Til tross for at det er mange advokater i Sarpsborg-området, er det fornuftig å velge noen med spesialkompetanse i erstatningssaker. Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas er blant de som profilerer seg lokalt her.

Vil du ha en rask vurdering av saken din, kan du oppsøke Advokatvakten i Sarpsborg for en 15 minutters fri konsultasjon. De holder til i hovedbiblioteket hvor de kan treffes til nærmere fastsatte tider.

Det kan også bemerkes at man slett ikke er nødt til å bruke lokale advokater i erstatningssaker.

Annen rådgivning i forbindelse med at du har blitt påført skader kan du få på byens krisesenter eller fra Personskadeforbundet.

Vanlige spørsmål

Hvilke advokater jobber med erstatningssaker i Sarpsborg?

Du finner en oversikter over advokater i Sarpsborg og hva de jobber med på Advokatguiden. Du er imidlertid ikke henvist til å bruke lokale advokater i erstatningssaker. Det er fullt mulig å bruke et landsdekkende advokatfirma med spesialkompetanse.

Hva er menerstatning?

Menerstatning er erstatning for 'tap av livskvalitet' etter en ulykke. Det er ikke nødvendig å påvise et økonomisk tap for å få menerstatning, men den krever en omfattende medisinsk utredning.

Hvem utbetaler voldsoffererstatning?

Det statlige Kontoret for voldsoffererstatning vil utbetale erstatningen til deg, og deretter kreve regress fra gjerningspersonen.

Hvor mye kan jeg få i yrkesskadeerstatning?

Det er ikke noen øvre grense for dette. Det er opptil deg å dokumentere dine økonomiske tap, og kreve erstatning deretter. I tillegg kommer eventuelt menerstatning og oppreisning.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!