Erstatningsadvokater i Stavanger

Husbebebyggelse og gågate av brostein i Stavanger

Det har ikke blitt roligere i Stavanger etter at de fant olje i Nordsjøen. Det er snarere tvert imot. Det synes også på antallet av erstatningssaker som behandles i tinghuset i Stavanger. Stavanger/Sandnes ligger nord-vest for Kristiansand, og er også norges tredje største tettsted, slått av Oslo og Bergen. Etterspørsel etter erstatningsadvokater i Stavanger

Om det er personskader, snakk om erstatning etter kjøp av bolig eller erstatning etter at man har kjøpt katta i sekken i stedet for det kjøretøyet man ønsket deg, kan det være behov for profesjonell hjelp.

Det er flere advokatfirmaer i Stavangerområdet som tar erstatningssaker, deriblant Ole S. Bratteli og Carl Gunnar Sandvold. I tillegg er det alltid mulig å konsultere landsdekkende spesialister som Advokatfirmaet Teigstad i Oslo.

Grunnlag for erstatning

Det er forskjellige former for erstatning som alle krever spesiell ekspertise, selv om grunnkravene for erstatning er felles;

 • Ansvarsforhold
 • Økonomisk tap
 • Årsakssammenheng

Det betyr at noen skal være ansvarlig, subjektivt eller objektivt, for den skaden du har blitt påført. Det skal videre beregnes et økonomisk tap og det må være en klar årsakssammenheng mellom skaden og det økonomiske tapet.

Erstatning for personskader

Skade på personer er de som kan gi de største erstatningskravene. Der er er snakk om varige skader, vil det måtte beregnes økonomisk kompensasjon framover i tid.

Taper av mulige inntekter fram til pensjonsalder kan dreie seg om betydelige beløp. Heldigvis vil det ofte være en forsikring eller en annen ordning som dekker dette.

Like fullt kan det være behov for advokathjelp. Kanskje i enda større grad ettersom det her dreier seg om en særdeles profesjonell motpart.

Advokathjelp i voldsoffersaker

Dersom du har opplevd et voldelig ran, familievold, blind vold på byen eller tilsvarende situasjoner, vil du i mange tilfeller ha krav på voldsoffererstatning.

I en straffesak har du rett på en bistandsadvokat som også kan hjelpe deg med dette. Utenom dette kan du fremme erstatningskravet direkte til Kontoret for voldsoffererstatning, med eller uten hjelp fra advokat.

Erstatning etter voldtekt eller seksuelle overgrep

Voldtekt og seksuelle overgrep er straffbare handlinger, og behandles på samme måte som andre saker med en gjerningsperson.

Kravet behandles i forbindelse med straffesaken, eller ved Kontoret for voldsoffererstatning der det er ukjent gjerningsperson.

Bistand fra advokat kan sikre at du fremmer alle krav, ikke bare inntektstap og behandlingsutgifter, men også menerstatning og oppreisning, samt beregning av disse.

Annen hjelp for kriminalitetsutsatte i Stavanger

Trenger du personlig hjelp og støtte kan du oppsøke Politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte som i Stavanger befinner seg i Lagårdsveien 6.

Du kan også henvende deg til krisesenteret i Stavanger.

Trafikkskader og erstatning

Trafikken står for en stor del av personskadene i Stavanger. De aller fleste erstatningsoppgjørene skjer her gjennom forsikringsselskapene.

Fra disse kan du også få hjelp til en egen erstatningsadvokat der dette er nødvendig.

Spesielt om yrkesskader

Kan du påvise en yrkesskade, vil du også få dekning av forsikringen. I dette tilfellet er det den obligatoriske yrkesskadeforsikringen til arbeidsgiver som trer inn.

Vær samtidig oppmerksom på at du også kan få erstatning av Nav i slike saker.

Noen ganger vil det være behov for egen advokat for å sikre at du får alt du kan ha krav på.

Vanlige spørsmål

Kan jeg få erstatning for tap av framtidig inntekt?

Ja, Dersom det er en årsakssammenheng mellom skaden og inntektstapet, kan du fremme erstatningskrav for tap av framtidig inntekt.

Kan jeg få yrkesskadeerstatning av Nav?

Ja, du kan ha rett til yrkesskadeerstatning fra både arbeidsgiver og fra Nav.

Hvor finner jeg en erstatningsadvokat i Stavanger?

Du kan kontakte en erstatningsadvokat fra Advokatfirmaet Teigstad på denne siden. Vi tar saker over hele landet.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!