Erstatningsadvokater i Tromsø

Ishavskatedralen i Tromsø, sett fra Tromsø sentrum.

Tromsø er kjent som Nordens Paris på grunn av sitt rike uteliv. Byen ligger 48 mil nord for Fauske, og er et naturlig utgangspunkt for den store Nord-Norge ferien.

Samtidig er byen et regionalt administrasjonssenter, og huser blant annet Nord-Troms og Senja tingrett. Her behandles for eksempel erstatningssøksmålene som kommer for retten.

Er det mange erstatningssaker i Tromsø?

Erstatning er et av de rettsområdene privatpersoner oftest kommer bort i. Det skal vanskelig gjøres å ikke oppleve en erstatningssak i løpet av livet. Det kan oppstå erstatningskrav i forbindelse med kjøp av hus eller bil, eller det kan være personskader.

Tromsø er nok ikke mer rammet av dette enn andre store byer, men de har sin del.

Personskadeforbundet Tromsø

Det er mye som kan skje i trafikken og i livet ellers. Når ulykken først er ute, er det viktig å ha et nettverk. Forsikringsselskap og Nav er ofte inne i bildet. Personskadeforbundet kan gi god personlig støtte. De har lokallag over hele landet, herunder Personskadeforbundet LTN Tromsø og omegn lokallag.

Advokathjelp i personskadesaker

I tillegg kan det være nyttig med en person som ivaretar dine juridiske interesser. Vedkommende vil vite hvor det kan søkes erstatning, hva det er aktuelt å søke om erstatning for og ikke minst beregne et erstatningskrav.

Du vil ofte få støtte til advokatutgifter fra forsikringen, statlige instanser som Kontoret for voldsoffererstatning eller fra Fri rettshjelp-ordningen. Advokaten kan hjelpe deg med å undersøke dette før han tar saken.

Hva kan du søke erstatning for ved personskade?

Det er flere typer erstatning som kan være aktuelle, herunder

 • Tap av inntekt
 • Utgifter til behandling
 • Reiseutgifter til behandlingssted
 • Hjelp i huset
 • Menerstatning
 • Oppreisning

Erstatningskravet må også omfatte fremtidige krav dersom man er varig skadet. Ytelser man har rett til fra det offentlige, vil gjerne komme til fratrekk ved utmålingen av erstatningen.

Erstatning til voldsofre

De tyngste sakene å søke erstatning i er kanskje der du har blitt utsatt for vold eller overgrep. Både på grunn av bevissituasjonen og på grunn av den personlige belastningen det å måtte forholde seg til gjerningspersonen i denne forbindelsen.

Som voldsoffer har du imidlertid rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat. Denne kan også hjelpe deg på vei med erstatningskravet.

Tromsø har også et krisesenter som du finner her.

Erstatning for arbeidsulykker

Mye kan også skje på jobben. Spesielt gjelder det der du utfører fysisk arbeid eller bruker maskiner. Arbeid med kjemiske preparater er også en hyppig årsak til arbeidsulykker med medfølgende erstatningskrav.

For slike tilfeller er arbeidsgiver dekket av en egen yrkesskadeforsikring. Alle arbeidsgivere er pålagt å ha en slik forsikring. I tillegg kan du rette krav om yrkesskadeerstatning fra Nav. Her kan det være en fordel med en erstatningsadvokat for å finne fram i den byråkratiske jungelen.

Trafikkulykker og erstatning

En av de største årsakene til personskader er trafikken. Selv om tallene har vært på vei nedover, er det fremdeles mange som blir berøvet sin arbeidsevne for alltid eller imidlertid etter skader i trafikken.

Behandling av krav og utbetalinger foretas som oftest av forsikringsselskapene. Er du tvil om selskapets avgjørelse i saken, kan du påklage den. Noen ganger kan det være verdt bryet med å konsultere en erstatningsadvokat for å vurdere mulighetene.

Erstatningsadvokater i Tromsø

Det er landsdekkene advokatfirmaer med høy kompetanse i erstatningsrett. Ettersom det er skriftlig behandling si like saker, har beliggenheten lite å si. Noen ønsker likevel å benytte seg av en lokal advokat i Troms.

Lokalt er det blant annet Tromsøadvokatene og Advokat Anneli Bendiksen som oppgir at de tar saker med personskader.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!