Bilansvarslova § 16 med lovkommentar

En dame som vil forsikre bilen sin

Det gjelder forskjellige regler for privateide biler, og biler som eies av staten Norge, og fremmedstater. Når bilen ikke er forsikret, med hjemmel i bilansvarslova § 16, vil staten være ansvarlig på samme måte som et forsikringsselskap, dersom det skulle skje et uhell

Lovteksten

§ 16. (kven som ikkje treng om å trygda seg).

Motorvogn som høyrer den norske staten til, treng ikkje vera trygda etter denne lova.

Når departementet samtykkjer, treng heller ikkje motorvogn som høyrer ein framand stat eller ein mellomfolkeleg samskipnad til, vera trygda etter denne lova.

I serhøve kan departementet jamvel samtykkja i at ein kommune eller ein kommunal institusjon let vera å trygda sine motorvogner etter denne lova, anten sume slag motorvogner eller alle slag.

Når ei motorvogn er utrygda etter denne paragrafen, og vogna gjer skade, har staten, eller den kommunen eller den kommunale institusjonen det gjeld, same ansvaret som ein trygdar har etter lovleg trygding og, om inkje anna er avtala, same rett som ein trygdar, til å søkja sine utlegg att hjå andre ansvarlege.

Kort forklart

Første ledd

Motorvogn som eies av staten, må ikke forsikres, hvilket er et unntak fra hovedregelen om at alle registrert kjøretøy skal være forsikret. Det er imidlertid ikke en rettighet staten ofte benytter seg av.

Andre ledd

I tilfeller hvor departementet samtykker, vil motorvogner eid av internasjonale stater ikke trenge å forsikres. Da må staten, etter fjerde ledd, erstatte skaden som den uforsikrede bilen eventuelt skulle forårsake.

Tredje ledd

For å kunne benytte seg av tredje ledd, må kommunen vurderes til å ha en økonomi som kan tåle belastningen av et eventuelt erstatningskrav, grunnet skade påført av deres biler. Som med første ledd, er denne rettigheten sjeldent brukt. Hovedgrunnen for dette er at både kommunene og staten anser det mer økonomisk tjenlig og forsvarlig å forsikre bilene som etter hovedregelen.

Fjerde ledd

Staten tar i tilfelle skade påført av deres biler (og utenlandsk eide biler; se andre ledd), rollen til forsikringsselskapet. Dette innebærer at også regresskravet etter blant annet bilansvarslova § 12 går over på staten.

Relevante rettskilder

Innst. O. II. (1960-1961)

Advokathjelp

Dersom du har, eller tror du har et rettskrav etter bilansvarslova, vil det være i din beste interesse å bli bistått av en spesialisert advokat tidlig i saken. Du vil da få oversikt over dine rettigheter og plikter. For en gratis og uforpliktende konsultasjon av din sak, kan du ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden.

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!