Bilansvarslova § 5 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet bilansvarsloven

Det finnes begrensninger for hvilke skader man kan og ikke kan kreve erstattet. Bilansvarslova § 5 regulerer unntakene fra hovedregelen om erstatning i bilansvarslova § 4. Du kan blant annet ikke kreve skade på den skadevoldende motorvognen erstattet.


Lovteksten

5. (skade som ikkje kan krevjast bøtt)

Ein kan ikkje krevja skadebot etter lova her for skade på motorvogna sjølv med tilhøyrsle, og heller ikkje for skade på gods som vert ført med vogna, frårekna gangklede og andre vanlege eigne bruksting som folk har på seg eller med seg på køyreturen som ferdagods, og som vert skadde i samband med at folk eller ei vogn får skade.

Ein kan heller ikkje krevja skadebot etter lova her for skade som nokon får på eiget sitt medan han køyrer motorvogna eller tilhengjaren eller anna vedheng til dei, frårekna gangklede og andre vanlege eigne bruksting som folk har på seg eller med seg på køyreturen som ferdagods, og som vert skadde i samband med at folk eller ei vogn får skade

Kort forklart

§ 5 regulerer unntakene fra hovedregelen i bilansvarslova § 4, som er at skadelidende skal ha erstatning.

Første ledd

Paragrafen regulerer hvilke begrensninger som finnes for hva man kan kreve erstatning for. For det første kan man ikke med forankring i loven kreve dekket skade på den skadevoldende motorvognen. Man må i så fall ha en mer omfattende forsikring (f.eks kasko). Loven begrenser også muligheten til å kreve erstattet skade som er påført «tilhøyrsle». Dette omfatter både fastmontert utstyr, samt annet utstyr som fast oppbevares i bilen.

Skade på «vanlige» klær og personlige ting vil i motsetning kunne kreves erstattet. Dette er begrunnet med at det som regel er snakk om såpass små verdier for forsikringsselskapet, men kan være av stor betydning for skadelidende. Bakgrunnen for å legge til ordet «vanlige» er for å unngå at spesielt luksuriøse garderober skulle omfattes.

Andre ledd

Andre ledd regulerer erstatningsbegrensningene når fører ikke er eier av kjøretøyet. Unntaket er her det samme som i første ledd angående klær og personlige eiendeler.

Relevante rettskilder

Innst.O.nr.32 (1972–1973

Advokathjelp

Har du vært del av en kollisjon hvor en motorvogn var involvert, og lurer på hvilke krav og rettigheter du har? En spesialisert advokat innenfor erstatning kan bistå deg. Vi gir alltid en gratis og uforpliktende første vurdering av saken, og du kan nå oss på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden.

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!