Bilansvarslova § 6

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet bilansvarsloven

Fastsettelse og utmåling av erstatning etter bilansvarslova skal følge alminnelige erstatningsregler, når ikke annet er bestemt.


Lovteksten

§ 6. (korleis skadebota vert fastsett).

Skadebota vert fastsett etter vanlege skadebotreglar når ikkje anna er sagt.

Attåt skadebot skal det og svarast rente etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. § 3. Melding om skaden til trygdelaget vert rekna som påkrav, jf. likevel skadeserstatningsloven § 3-2 a ellevte ledd om renter ved inntektstaperstatning til barn.

Kort forklart

Første ledd

Det følger av første ledd at hovedregelen om fastsettelse av erstatningen skal følge vanlige erstatningsregler, om det ikke er bestemt noe annet. Dette innebærer både utmåling av erstatning, men også krav til økonomisk tap og årsakssammenheng.

Annet ledd

Skulle erstatningen være forsinket, vil reglene til forsinkelsesrenteloven komme til anvendelse.

Relevante rettskilder

Ot. prp. nr. 24 (1959-1960) Om lov om erstatning for skade voldt av motorkjøretøy (bilansvarsloven)

Advokathjelp

Har du spørsmål angående bilansvarslova, eller har du vært utsatt for en trafikkulykke, kan våre advokater hjelpe deg. Ta kontakt på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden.

Kilder

Kjelland, Morten, Erstatningsrett, 2. utgave, Oslo, 2019

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!