Bilansvarslova 13 med lovkommentar

En bil som er forsikret

Dersom kjøretøyet ditt ikke skulle være forsikret, kan dette få store økonomiske konsekvenser for deg, eller den som bruker kjøretøyet med kunnskap om at det ikke er forsikret. Et forsikringsselskap vil da etter § 13 i bilansvarslova ha et regresskrav mot deg for den erstatningen som er utbetalt til skadelidte.

Lovteksten

§ 13.(attsøkjingsrett når motorvogna skulle vore trygda, men ikkje er det).

Dei trygdelaga som har reidd ut skadebot etter § 10 fyrste leden, kan søkja utlegget att, anten nokon er ansvarleg for skaden etter vanlege skadebotreglar eller ikkje, hjå den som forsømde å trygda motorvogna, eller hjå den som køyrde eller brukte henne då skaden vart gjord, endå han visste eller måtte vita at vogna ikkje var lovleg trygda. Om motorvogna vert nytta urettmessig, svarar brukaren i staden for eigaren. Kjem det til å verka urimeleg i fall heile kravet lyt svarast, og åtferda er orsakande, kan retten minka kravet.

Har nokon annan ansvaret for skade som ei motorvogn gjer, gjeld reglane i § 12 på tilsvarande måte.

Kort forklart

Første ledd

Regressansvaret beskrives i denne paragrafen som et i utgangspunktet objektivt ansvar. «Urettmessig» bruker vil svare i stedet for eier. Ansvaret til rettmessig fører er subjektivt. Fører visste eller måtte vite at vognen ikke var forsikret, om regresskravet skal rettes mot ham. Som i andre bestemmelser i bilansvarslova, kan også erstatningen etter § 12 lempes, om det vil være urimelig for den som må bære den.

Andre ledd

Det er i rettspraksis uavklart når andre ledd kommer til anvendelse. Det er imidlertid antatt i teorien at det er tilfeller hvor forsikringen er utløpt, men at forsikringsselskapet likevel hefter etter § 19.

Relevante rettskilder

Ot.rpr.nr. 67 (2000-2001)

Advokathjelp

Bilansvarslova burde vært en svært tilgjengelig lov. Den er imidlertid kronglete å finne frem i, og forstå seg på, og for den gjengse person, vil det være fordelaktig å bli guidet gjennom loven av en advokat. Er du usikker på om du har et rettslig krav mot noen? Kontakt oss via telefon, e-post eller kontaktskjemaet på nettsiden, så vil vi gi deg en gratis og uforpliktende konsultasjon av din sak.

Kilder

https://www.tff.no/ansvarsforsikring/

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!