Bilansvarslova § 15 med lovkommentar

en motorvogn som er forsikret slik det er påbudt

Bilansvarslova § 15 hjemler tvungen trafikkforsikring av motorvogner. Bestemmelsen er delt i to, hvor første punktum regulerer kjøretøy som er registrert, mens annet punktum regulerer «anna motorvogn». Alle kjøretøy som kan skape en erstatningsvernet skade, skal forsikres.


Lovteksten

  • 15. (motorvogner skal vera trygda)

Motorvogn som er registrert eller skulle vore registrert eller ha kjennemerke etter vegtrafikklova, skal eigaren trafikktrygda for all skade som går inn under kapitel II. Anna motorvogn skal eigaren trafikktrygda om han let vogna verta brukt, faren med eller fråsegsett på slik vis at det kan koma opp skadebotkrav etter denne lova.

Kort forklart

Denne bestemmelsen stiller kort og godt et krav til at en motorvogn er forsikret, så lenge den er registrert, eller på noen måte kan «gjere» skade som nevnt i resten av loven, spesielt kapittel II (se lovkommentarer for §§ 4-10).

«Bilansvarslova § 15 gir hjemmel for tvungen trafikkforsikring. Bestemmelsen bygger på et skille mellom prinsipal og subsidiær trafikkforsikringsplikt. Etter bestemmelsen er det eieren som har den prinsipale plikten, jf. første punktum, mens føreren eller brukeren har den subsidiære plikten, jf. annet punktum»

(Regjeringen.no, 2007)

Relevante rettskilder

Tolkningsuttalelse

Innst. 215 L (2019–2020)

Advokathjelp

Om du har behov for rettslig bistand i en sak som omhandler erstatning etter en trafikkulykke, er våre svært erfarne advokater klare til å hjelpe deg. Om du har spørsmål om du har et rettslig krav, kan du ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden.

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!