Bilansvarslova § 18 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet bilforsikring

Dersom premie for trafikkforsikring som fastsatt i andre bestemmelser i bilansvarslova ikke blir betalt, gir § 18 hjemmel til å tvangsfullbyrde kravet. Det gjelder også for gebyr etter § 17 a, dersom bileier ikke har forsikret bilen.


Lovteksten

 § 18.(innsøkjing av trygdepremi og eigen vågnadssum).

Premi for trafikktrygding etter denne lova kan søkjast inn med pantning.

Det same gjeld gebyr etter § 17 a og eigen vågnadssum i samsvar med offentleg godkjende trygdevilkår

Kort forklart

Første ledd

Lovbestemmelsen gir hjemmel til tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av krav, dersom premie for trafikkforsikring ikke er betalt inn.

Andre ledd

Regelen i første ledd gjelder tilsvarende for gebyrer etter § 17 a, samt egenandeler som er i samsvar med forsikringsvilkår.

Relevante rettskilder

Innst. NUT 1957:1 

 

Advokathjelp

Dersom du har, eller lurer på om du har en rettslig tvist som omhandler bilforsikring eller erstatningskrav som følge av en ulykke, vil våre erfarne advokater kunne bistå deg, og påse at alle dine rettigheter er i behold. Du vil alltid få en gratis og uforpliktende første vurdering av saken. Kontakt oss på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden.

Kilder

N/A, Avkortning etter bilansvarsloven, 2015, Oslo 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!