Heving og erstatning etter boligkjøp

Dersom du har kjøpt en bolig som ikke står til forventningene kan du ønske å kreve erstatning, eller i mer alvorlige tilfeller ønske å heve ditt boligkjøp. Har boligen rettslige mangler, kan du ha krav på både heving og erstatning av kjøpet. Hvilken lov kommer til anvendelse? Kjøp av bolig reguleres enten av bustadoppføringslova, eller … Fortsett å lese Heving og erstatning etter boligkjøp