Fikk en million i erstatning etter å ha fått sparken

En bilmekaniker som fikk en million i erstatning etter å ha fått sparken

Men mannen fikk ikke jobben tilbake

I åtte år jobbet 58-åringen  som mekaniker hos en kjent bilforhandler, skriver Dagens Næringsliv.

Hevet  at han brøt reglene på hobbykveld

Firmaet har et konsept som heter hobbykveld, der de ansatte har mulighet til å bruke lokalene og utstyr til å skru på egne eller venners biler. Mannen hadde deltatt på en slik kveld, men mistet jobben på dagen uken etter.

En oppsagte mannen hadde skrudd på en bil han disponerte uten å eie. Siden bileieren var en nær venn av mannen og ga han oppdrag utenom hans vanlig jobb, så mente firmaet at  han var å regne som en biarbeidsgiver.

Hobbykveldene til bilforhandleren er å regne som et velferdsgode og derfor er det strenge regler knyttet til tiltaket. Dette er for å hindre økonomisk utroskap og skatteunndragelse.  Det å jobbe med en biarbeidsgivers bil ble derfor ansett som et tillitsbrudd, mente forhandleren.

Mekanikeren mente at han var urettmessig oppsagt og engasjerte advokat.

Dommen ble avholdt i nedre Romerike tingrett. Retten var enig i at det var brudd på reglene å ikke melde inn arbeidet. I tillegg så hadde ikke mannen fortalt sannheten om utført arbeid da han ble konfrontert med anklagen senere på dagen.

Les også: Erstatning etter usaklig oppsigelse?

Brudd på kjerneverdier

Det var nettopp selve løgnen som forverret tillitsbruddet, og var i strid med et av firmaets kjerneverdier; sannferdighet. Det var ifølge arbeidsgiver strenge regler i selskapet og to andre ansatte hadde tidligere fått sparken på grunn av tilsvarende regelbrudd.

«Arbeidsgivers kontinuerlige fokus på- og krav til etterlevelse av kjerneverdiene har betydning for arbeidsgivers vurdering av at bruddene på rutinene for hobbykveld er å anse som et grovt pliktbrudd» hevder bilgiganten.

Tingrettsdommer la lite vekt på akkurat det punktet.

Retten uenig i at bilens eier var biarbeidsgiver

Mekanikerne innrømmet å ha utført arbeid uten å melde fra, men nektet for å ha løyet om dette i telefonsamtalen. Retten syntes heller ikke at bilens eier var å regne som en arbeidsgiver. Selv om de hadde utbetalt mann lønn tidligere, så hadde ikke dette skjedd i det aktuelle året.

Retten var enig med mannen at det var vennskapet og ikke tidligere arbeidsforhold som ga mannen lov til å disponere bilen.

Retten var heller ikke enig i firmaets påstand om strenge regler på hobbykveldene. De to som tidligere hadde fått sparken hadde utført langt mer alvorlige regelbrudd.

Mekanikeren hadde også tidligere gjennomført arbeid på denne vennens bil, og dette var lederne klar over. I tillegg så opererte lederne med forskjellige regler. Retten mente derfor at det ikke var grunnlag for oppsigelse.

«Slik retten ser det ville en mer nærliggende og forholdsmessig reaksjon på regelbruddet i første omgang vært en skriftlig advarsel» står det i dommen.

Fikk erstatning, men ikke jobben tilbake

Retten kom frem til at avskjeden var ugyldig. Tap, inntektstap og oppreising ble satt til 650 000 i tillegg til sakskostnader på 310 000 . Mannen fikk derfor erstatning på nesten en million kroner. Han ønsket også jobben tilbake, men dette ble avvist av retten.

– Tingretten er enig med bilforhandleren i at dette er et klart og bevisst pliktbrudd, og kravet om at arbeidstager skulle få tilbake jobben, ble ikke tatt til følge. Det er vi tilfreds med. Tingretten er derimot ikke enig i at forholdet er grovt nok til avskjedigelse, noe vi er uenige i, skriver bilimportørens kommunikasjonsdirektør til avisen.

Advokaten til mannen forteller til avisen at utfallet er helt riktig og at det viktigste for dem var at klienten ble trodd helt fullt ut.

Les mer om å kreve erstatning fra arbeidsgiver her

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!