Erstatningsadvokat i Fauske

En erstatningsadvokat som skriver med en penn på et papir

Fauske er en by som per 2020 hadde litt underkant av 6 500 innbyggere. Byen som ligger 48 mil sør for Tromsø og 65 mil nord for Trondheim er kjent for en fin natur, og for å være et viktig kommunikasjonssenter i Nordland fylke. Dersom du bor i Fauske og har spørsmål knyttet til erstatning eller advokathjelp, ønsker vi å hjelpe deg.

De generelle vilkårene for erstatning

Erstatning kan defineres som dekning for økonomisk tap. Et erstatningskrav er en av måtene man kan erverve et krav mot en annen juridisk person, på lik linje med avtaler (kontrakter) og rettigheter som løper direkte ut fra en lov.

For at erstatning skal tilkjennes, er det tre grunnleggende vilkår som må være oppfylt. Først og fremst må det være snakk om en form for tap som er erstatningsrettslig relevant. Tap som har erstatningsrettslig relevans, er for eksempel tapt inntekt, eller medisinske utgifter etter å ha blitt påført en skade. Et eksempel på et tap som i utgangspunktet ikke er erstatningsrettslig relevant, er et tap som ikke er av en økonomisk karakter.

Videre er det et vilkår at det må foreligge et grunnlag for ansvaret. For eksempel dersom selv ødelegger en gjenstand du har kjøpt – vil du bare kunne kreve erstatning dersom en forsikringsavtale er inngått med selger eller et annet selskap.

Det tredje grunnvilkåret er at det må foreligge en årsakssammenheng. Dette innebærer at det må foreligge en tilstrekkelig sammenheng mellom skadehendelsen (ansvarsgrunnlaget) og tapet/skadene som oppstår.

Advokathjelp i forbindelse med pasientskade

Selv om det norske helsevesenet må sies å være av høyeste klasse, oppstår det dessverre feilbehandling fra tid til en annen. Dersom du har opplevd dette, og det har ført til økonomisk tap, rådes du til å til å melde fra til NPE uten å vente for lenge. Noen ganger kan det være praktisk å utrede saken med en erfaren advokat i forkant av at du melder fra.

Det primære rettsgrunnlaget for pasientskadeerstatning er pasientskadeloven. Her kan du finne svar på spørsmål som hva som juridisk sett defineres som pasientskade, og i hvilke tilfeller det kan bli tildelt.

Advokathjelp i forbindelse med trafikkulykke

Erstatning i forbindelse med trafikkulykker reguleres av bilansvarsloven. Helt overordnet kan vi si at alle skader som påføres av bilen, i utgangspunktet kan kreves dekket. I Norge skal alle kjøretøy ha en forsikring i tråd med denne loven. Dermed blir det i utgangspunktet forsikringsselskapet som har ansvaret for skaden som voldes av bilen. Vi har laget en helhetlig oversikt over det du trenger å vite dersom du lurer på om du har krav på trafikkskadeerstatning.

Advokathjelp i forbindelse med voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning er en form for erstatning som utbetales av det offentlige til mennesker som er utsatt for en særlig lidelse. Voldsoffererstatning er slik sett dermed et unntak fra det alminnelige utgangspunktet i erstatningsretten, som sier at det er skadevolderen som står ansvarlig. For å finne ut om du kan ha krav på en slik erstatning, kan du sende en søknad til Kontoret for Voldsoffererstatning, få en vurdering av en advokat, eller lese vår komplette oversikt over temaet.

Vanlige spørsmål

Hvilken domstoler vil ta saker fra Fauske?

Vernetinget for saker fra Fauske er Salten og Lofoten tingrett, Salten jordskifterett og Hålogalands lagmannsrett.

Er jeg nødt til å bruke en advokat som er basert i Fauske?

Selv om det finnes visse fordeler med å bruke en advokat som har kort fysisk avstand, er det nå slik at de fleste store advokatfirmaene driver en landsdekkende virksomhet. Ofte det er det slik at de fremste ekspertene og de dyktigste advokatene fristes av de lukrative jobbene som ofte finnes i storbyene.

Er det mulig å få saken min vurdert av en erstatningsadvokat uten å måtte betale noe eller forplikte meg til å bruke advokaten?

Det er ikke alle advokatfirmaet som tilbyr en kostnadsfri vurdering. Dette er nok fordi advokater ikke jobber gratis – i likhet med alle andre mennesker i samfunnet. Vi i Advokatfirmaet Teigstad har imidlertid stor tro på å være hjelpsomme og kun ta saker vi faktisk anbefaler å gå videre med. Derfor tilbyr vi en helt gratis vurdering og veiledning. Dersom vi anbefaler å ta saken videre, vil vi gi klienten et tilbud om hjelp.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!