Forsikringsavtaleloven § 10-3 med lovkommentar

Det følger av forsikringsavtaleloven § 10-3 at bestemmelsene i lovens fjerde del ikke kan fravikes til skade for den som utleder rett av forsikringsavtalen mot forsikringsforetaket, med mindre annet er sagt. Lovens fjerde del er altså preseptorisk.

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 10-3 angir følgende: 

§ 10-3. (adgangen til å fravike lovens fjerde del)

Når ikke annet er sagt, kan bestemmelsene i lovens fjerde del ikke fravikes til skade for den som utleder rett mot forsikringsforetaket av forsikringsavtalen.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 10-3 slår fast personforsikringdelens preseptoriske karakter, jf. Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) punkt 1.2 til § 10-3. Det vil si at det ikke er adgang til å fravike lovens fjerde del, med mindre annet fremgår av lovverket. Med andre ord kan ikke forsikringsselskapet tilby dårligere vilkår og rettigheter enn det som følger av loven. Forsikringsforetaket kan likevel tilby kunden bedre vilkår.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Advokatfirmaet Teigstad har spesialister innen forsikringsrett. Første samtale med en av våre advokater er både gratis og uforpliktende. Ta kontakt med vårt advokatkontor ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet under. 

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!