Forsikringsavtaleloven § 11-3 med lovkommentar

Forsikringsavtaleloven § 11-3 angir at § 1B-2 kommer til anvendelse når forsikringsforetaket i forsikringstiden gir forsikringstakeren en personlig anbefaling om forsikringsbaserte investeringsprodukter. Tilsvarende gjelder når en forsikringsformidler gir slik personlig anbefaling. 

Lovteksten 

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 11-3:

§ 11-3. (personlig anbefaling om forsikringsbaserte investeringsprodukter)

Når forsikringsforetaket i forsikringstiden gir forsikringstakeren en personlig anbefaling om forsikringsbaserte investeringsprodukter, gjelder § 1B-2 tilsvarende. Det samme gjelder der en forsikringsformidler gir en slik personlig anbefaling.

Kort forklart

Dersom forsikringsforetaket i forsikringstiden gir forsikringstakeren en personlig anbefaling om forsikringsbaserte investeringsprodukter, kommer § 1B-2 til anvendelse. Det samme gjelder også der en forsikringsmidler gir en personlig anbefaling. 

Les vår lovkommentar til forsikringsavtaleloven § 1B-2 for utfyllende beskrivelse av reglene.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din forsikringstvist. Våre advokater bistår deg om ønskelig med å fremme din sak overfor forsikringsselskapet. Ta kontakt med vårt advokatkontor per telefon eller e-post. Alternativt kan du fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg innen kort tid.

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!