Forsikringsavtaleloven § 12-10 med lovkommentar

Forsikringsavtaleloven § 12-10 regulerer retten til å fortsette en livsforsikring når gjenkjøpsverdien er utbetalt. I slike tilfeller kan forsikringstaker kreve at forsikringen fortsetter i den gjenværende del av den opprinnelige fastsatte forsikringstiden som en ren risikoforsikring, uten å måtte gi nye helseopplysninger.

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 12-10 angir:

§ 12-10. (retten til å fortsette en livsforsikring når gjenkjøpsverdien blir utbetalt)

Er gjenkjøpsverdien av en individuell livsforsikring utbetalt til forsikringstakeren eller til en kreditor, jf §§ 15-8 og 16-2, kan forsikringstakeren uten å gi nye helseopplysninger kreve at forsikringen fortsetter i den gjenværende del av den opprinnelig fastsatte forsikringstid som ren risikoforsikring med fradrag av gjenkjøpsverdien.

Forsikringsforetaket skal, senest i forbindelse med utbetalingen av gjenkjøpsverdien, varsle forsikringstakeren om retten til fortsatt forsikring. Krav om slik forsikring må settes fram innen 6 måneder etter at varslet ble sendt.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 12-10 regulerer retten til å fortsette en livsforsikring selv om gjenkjøpsverdien er utbetalt. Gjenkjøpsverdi er den del av innbetalt forsikringspremie som etter avtalen er forsikringstakerens eiendom (gjenkjøpsverdi i Store norske leksikonsnl.no). 

Første ledd av bestemmelsen angir at når en gjenkjøpsverdi er utbetalt til forsikringstaker eller kreditor, kan forsikringstaker uten å gi nye helseopplysninger kreve at forsikringen fortsetter i gjenværende del av opprinnelig fastsatt forsikringstid som en ren risikoforsikring. 

Senest i forbindelse med utbetalingen av gjenkjøpsverdien, skal forsikringsforetaket varsle forsikringstaker om retten til fortsatt forsikring, jf. andre ledd. Et krav om fortsatt forsikring må fremsettes innen 6 måneder etter at dette varselet ble sendt.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Har du rettslige spørsmål knyttet til din forsikring? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag! Våre forsikrings- og erstatningsadvokater tilbyr deg en uforpliktende og gratis forhåndsvurdering av din sak. Vi er tilgjengelig per telefon og e-post. Du kan også velge å fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en av våre advokater kontakt med deg snarest. 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Gjenkjøpsverdi i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 28. oktober 2022 fra https://snl.no/gjenkj%C3%B8psverdi.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!