Forsikringsavtaleloven § 12-6 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en forsikringssak

Forsikringsavtaleloven § 12-6 regulerer varsel om opphør av livsforsikring. Ved en livsforsikring som er avtalt å gjelde for tre år eller mer, må forsikringsforetaket varsle om opphør senest 3 måneder før utløpet av forsikringstiden. 

Lovteksten 

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 12-6:

§ 12-6. (varsel om opphør av livsforsikring)

Er en livsforsikring avtalt å gjelde for tre år eller mer, skal forsikringsforetaket senest 3 måneder før utløpet av forsikringstiden varsle forsikringstakeren om at forsikringen vil opphøre, og om den rett til å forlenge forsikringsforholdet som forsikringstakeren eventuelt kan ha. Har forsikringen vært fornyet, regnes treårsfristen fra første gang forsikringen ble tegnet.

Kort forklart

Når en livsforsikring er avtalt å gjelde for tre år eller mer, skal foretaket senest 3 måneder før forsikringstidens utløp varsle forsikringstaker om at forsikringen vil opphøre. Hvis forsikringen har vært fornyet, regnes treårsfristen fra den første gangen forsikringen ble tegnet. I tillegg skal forsikringsforetaket varsle om den eventuelle retten forsikringstakeren har til å forlenge forsikringsforholdet.  

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Ønsker du bistand med en forsikringssak? Forsikrings- og erstatningsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad bistår deg gjerne. Gjennom første samtale med oss tilbyr vi deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering og orientering om sakens videre forløp. Ta kontakt ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!