Forsikringsavtaleloven § 12-8 med lovkommentar

I tråd med forsikringsavtaleloven § 12-8 må en forsikringstaker som ikke ønsker automatisk fornyelse av sin forsikring, varsle forsikringsforetaket innen utløpet av forskringstiden. 

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 12-8 angir:

§ 12-8. (varsel fra forsikringstakeren om at forsikringen ikke skal fornyes)

Vil ikke forsikringstakeren at forsikringen skal fornyes automatisk, må han eller hun varsle forsikringsforetaket innen forsikringstidens utløp.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 12-8 angir at en forsikringstaker som ikke ønsker automatisk fornyelse av forsikringen, må varsle forsikringsforetaket om dette innen forsikringstidens utløp. Det er derfor viktig at du noterer deg når forsikringen utløper og varsler forsikringsforetaket før dette tidspunktet, dersom du ikke ønsker automatisk fornyelse.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Forsikrings- og erstatningsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad står klare til å bistå deg med dine forsikringsrelaterte spørsmål og tvister. Første samtale med en av våre advokater er både gratis og uforpliktende. Ta kontakt ved å sende en e-post eller ringe. Alternativt kan du fylle ut skjemaet under, så tar en av våre advokater kontakt med deg i løpet av kort tid.

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!