Forsikringsavtaleloven § 18-2 med lovkommentar

En klient som ønsker bistand med å fremme et forsikringskrav overfor sitt forsikringsselskap diskuterer med en advokat

Forsikringsavtaleloven § 18-2 regulerer utbetaling av erstatning eller forsikringssum. Så snart forsikringsforetaket har hatt rimelig tid til å klarlegge ansvarsforhold og beregne sitt ansvar, forfaller kravet på erstatning eller forsikringssum til betaling. 

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 18-2 angir følgende:

§ 18-2. (utbetaling av erstatning eller forsikringssum)

Krav på erstatning eller forsikringssum forfaller til betaling så snart forsikringsforetaket har hatt rimelig tid til å klarlegge ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar. Svarer foretaket for uførhet, kan det i forsikringsvilkårene fastsettes nærmere regler om vurdering av invaliditeten og forfall av kravet.

Er det på et tidligere tidspunkt på det rene at forsikringsforetaket i hvert fall skal betale en del, skal foretaket utbetale et tilsvarende forskudd.

Kort forklart

Etter forsikringsavtaleloven § 18-2 forfaller krav på forsikringssum eller erstatning til betaling så snart foretaket har hatt rimelig tid til å klarlegge ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar. Dersom forsikringsselskapet svarer for uførhet, kan det fastsettes nærmere regler om vurderingen av invaliditet og forfall i forsikringsvilkårene. 

I de tilfeller hvor det på et tidligere tidspunkt er klart at forsikringsforetaket i hvert fall skal betale en del av kravet, skal selskapet utbetale et tilsvarende forskudd. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Ønsker du bistand med å fremme et erstatnings- eller forsikringskrav overfor ditt forsikringsselskap? Bistand fra advokat vil i mange tilfeller føre til en forhøyet totalsum. Våre erstatnings- og forsikringsadvokater bistår deg gjerne. Ta kontakt med vårt advokatkontor ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet under.

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!