Forsikringsavtaleloven § 1A-2 med lovkommentar

Adgangen til å fravike forsikringsavtalelovens andre del er regulert i § 1A-2. Som hovedregel kan ikke bestemmelsene fravikes ved avtale. Ved avtale om store risikoer kan loven imidlertid fravikes, med unntak av §§ 1A-3 og 1B-4.

Lovteksten 

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 1A-2:

§ 1A-2. (adgangen til å fravike lovens annen del)

Når ikke annet er sagt, kan bestemmelsene i lovens annen del ikke fravikes ved avtale.

Med unntak av §§ 1A-3 og 1B-4 kan loven fravikes ved avtale om store risikoer, jf. § 1-3 annet ledd.

§ 1C-3 kan fravikes ved avtale med andre enn forbrukere.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 1A-2 første ledd angir at bestemmelsene i lovens andre del ikke kan fravikes ved avtale, med mindre annet er sagt. 

Likevel kan loven fravikes ved avtaler om store risikoer, med unntak av § 1A-3 og § 1B-4, jf. andre ledd. Innholdet av «store risikoer» er nærmere regulert i forsikringsavtaleforskriften § 1.

Videre kan § 1C-3 om standardisert informasjonsdokument fravikes ved avtale med andre enn forbrukere, jf. tredje ledd. Paragraf 1C-3 er altså ufravikelig overfor forbrukere. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Ønsker du forsikringsrettslig bistand? Advokatfirmaet Teigstad har flere dyktige forsikrings- og erstatningsadvokater som gjerne besvarer dine spørsmål og bistår deg ved en eventuell tvist med ditt forsikringsselskap. Vi tilbyr deg en helt gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. For å benytte deg av denne kan du ringe, sende oss en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden. 

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!