Forsikringsavtaleloven § 2-1 med lovkommentar

Forsikringsavtaleloven § 2-1 angir virkeområdet for lovens tredje del, som gjelder for avtaler om skadeforsikring. En skadeforsikring er en forsikring mot skade på eller tap av ting, rettigheter eller andre fordeler, forsikring mot kostnader eller erstatningsansvar, og annen forsikring som ikke er personforsikring.

Lovteksten 

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 2-1:

§ 2-1. (virkeområde for lovens tredje del)

Lovens tredje del gjelder for avtaler om skadeforsikring.

Med skadeforsikring menes forsikring mot skade på eller tap av ting, rettigheter eller andre fordeler, forsikring mot erstatningsansvar eller kostnader, og annen forsikring som ikke er personforsikring.

I tvilstilfeller avgjør Kongen om en forsikring er skadeforsikring.

Bestemmelsene i lovens tredje del gjelder ikke for avtaler om kreditt og kausjonsforsikring.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 2-1 angir virkeområdet til lovens tredje del, og må ses i sammenheng med § 1-1 om lovens alminnelige virkeområde.

Lovens tredje del gjelder avtaler om skadeforsikring. En skadeforsikring er en forsikring mot skade på eller tap av ting, rettigheter eller andre fordeler, forsikring mot erstatningsansvar eller kostnader og annen forsikring som ikke er personforsikring. Eksempler på skadeforsikring er bil-, båt-, hus-, reise- og bunadsforsikring. Gjenforsikringer er ikke omfattet, jf. § 1-1.

Fjerde ledd påpeker at bestemmelsene i lovens tredje ledd ikke gjelder avtaler om kreditt og kausjonsforsikring.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Advokathjelp

Har dine ting, rettigheter eller andre fordeler vært ute for skade? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for bistand til å kreve det beløpet du har krav på. Første samtale med en av våre erstatnings- og forsikringsadvokater er både gratis og uforpliktende. Merk også at store deler av dine advokatutgifter i den videre prosessen normalt vil dekkes av din skadeforsikring. Du kan enten ringe oss på 22 34 30 00, sende en e-post til post@advokat-teigstad.no eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Les vår artikkel om hvordan klage på forsikringsoppgjør her.

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!