Forsikringsavtaleloven § 3-2 med lovkommentar

Etter forsikringsavtaleloven § 3-2 fornyes forsikringen automatisk for ett år ved utløpet av forsikringstiden, dersom forsikringen gjelder for et bestemt tidsrom på ett år eller mer. Unntak følger dersom forsikringstakeren eller forsikringsforetaket varsler om at forsikringen ikke skal fornyes. 

Lovteksten

Forsikringsavtaleloven § 3-2 angir:

§ 3-2. (automatisk fornyelse)

Gjelder forsikringen for et bestemt tidsrom på ett år eller mer, fornyes forsikringen automatisk for ett år ved utløpet av forsikringstiden, hvis ikke forsikringstakeren eller forsikringsforetaket varsler om at forsikringen ikke skal fornyes etter reglene i §§ 3-4 og 3-5.

Er det uttrykkelig avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsikringstiden, gjelder ikke første ledd om automatisk fornyelse.

Kort forklart

Første ledd angir at forsikringer som gjelder for et bestemt tidsrom på ett år eller mer, vil automatisk fornyes ved utløpet av forsikringstiden. Unntak følger når forsikringstakeren eller foretaket varsler om at forsikringen ikke skal fornyes. 

Hvis det er uttrykkelig avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsikringstiden, gjelder ikke regelen om automatisk fornyelse etter første ledd, jf. andre ledd. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Advokathjelp

Ønsker du bistand med en forsikringssak? Advokatfirmaet Teigstad tiby deg en gratis  og uforpliktende forhåndvurdering av din sak. Ta kontakt ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden. 

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!