Klage på forsikringsoppgjør?

En advokat skriver en klage på et forsikringsoppgjør

Dersom du har blitt nektet forsikring, eller er misfornøyd med ditt forsikringsoppgjør har du anledning til å klage. Hvis forsikringsselskapet ikke tar dine innsigelser til følge, kan du sende klage til Finansklagenemnda eller anlegge sak for domstolene.

Forsikring

I dagens samfunn er enkelte forsikringer påkrevd, andre sterkt tilrådelig å inneha.

«Forsikring kan defineres som overføring av risiko for at bestemte begivenheter skal inntreffe mot vederlag.» Kilde: Hope, Renate. Den juridiske rammen for forsikringsselskapenes tiltak, Universitetet i Tromsø, 2016, s. 14, med henvisning til Bull, Hans Jacob. Forsikringsrett, Oslo, 2008, s. 24.

For eksempel er det påkrevd å tegne ansvarsforsikring som vil dekke skader ved en trafikkulykke forårsaket av motorvogn. Forsikringsselskapene må alltid ha en saklig grunn for å nekte å utbetale erstatning.

Les mer om erstatning fra forsikringsselskap her.

Fremgangsmåte for å klage på forsikringsoppgjør

Hvis du er uenig i mottatt forsikringsoppgjør bør du først og fremst kontakte det aktuelle forsikringsselskapet og gjøre dine innsigelser gjeldende. Du kan eksempelvis bruke Forbrukerrådets standardiserte klagebrev.

Dersom dine innsigelser direkte til forsikringsselskapet ikke fører frem og du fortsatt mener at forsikringsselskapet nekter deg forsikring på usaklig grunnlag, kan du klage forsikringssaken inn til Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda er et klageorgan som behandler klagesaker mot blant annet forsikringsselskap. Organets utsagn er kun rådgivende. Likevel følger forsikringsselskapene i all hovedsak uttalelsene til Finansklagenemnda.

I saker hvor forsikringsselskapet ikke følger nemndas uttalelse vil neste steg være å gå til rettslige skritt. Ved slike tilfeller må selskapet dekke dine sakskostnader i den eventuelle rettssaken.

I yrkesskadesaker hvor du ikke får utbetalt forsikring fordi skaden ikke godkjennes som en yrkesskade av NAV kan saken klages til NAV Klageinstans og eventuelt deretter ankes inn for Trygderetten.

Trenger du advokathjelp innen trygderett? Les mer om det her

Klagefrist

Hva gjelder klagefrist skiller forsikringsavtaleloven mellom skadeforsikringer og personforsikringer i henholdsvis § 8-5 og § 18-5. Bestemmelsene er imidlertid tilnærmet identiske, og fastsetter an klagefrist på 6 måender fra du mottok skriftlig melding om avslaget. Klagefristen avbrytes ved å melde saken til Finansklagenemnda eller anlegge sak for domstolene. Merk at innsigelser fremsatt overfor ditt forsikringsselskap ikke avbryter klagefristen.

Advokathjelp

Er du misfornøyd med ditt forsikringsoppgjør? Det er tilrådelig å kontakte en erstatningsadvokat med kompetanse på området før du sender inn en klage.  Bistand fra en dyktig advokat øker sjansen for et høyere erstatningsbeløp. Advokatfirmaet Teigstad gir deg gjerne en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak, og kan raskt kartlegge årsaken til avslaget. Kontakt vårt advokatfirma på telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet under.

Vanlige spørsmål

Kan jeg klage på et forsikringsoppgjør?

Ja, du kan klage på et forsikringsoppgjør. Du bør primært fremsette dine innsigelser overfor forsikringsselskapet. Dersom forsikringsselskapet ikke har noen saklig grunn for avslaget, kan du sende en klage til Finansklagenemnda.

Hva gjør jeg når forsikringsselskapet nekter å utbetale forsikring?

Dersom forsikringsselskapet nekter å utbetale forsikring bør du kontakte selskapet for å fremsette dine innsigelser. Hvis det ikke fører noen vei kan du sende saken videre til Finansklagenemnda. Medhold forutsetter at forsikringsselskapets avslag er usaklig begrunnet.

Hva er klagefristen på et forsikringsoppgjør?

Du må klage på et forsikringsoppgjør du er misfornøyd med innen 6 måneder etter at du mottok skriftlig melding om avslaget. Klagefristen avbrytes gjennom å melde saken til Finansklagenemnda eller ved å fremme sak for domstolene.

Hvordan klager jeg på et forsikringsoppgjør?

Du kan klage på et forsikringsoppgjør ved å sende saken til Finansklagenemnda eller anlegge sak for domstolene. Primært er det imidlertid tilrådelig å kontakte forsikringsselskapet for å prøve å finne en løsning.

Hva er Finansklagenemnda?

Finansklagenemnda er et klageorgan som behandler klagesaker mot blant annet forsikringsselskap. Organets utsagn er kun rådgivende, men blir i all hovedsak fulgt i praksis.

Kilder

Bull, Hans Jacob. Forsikringsrett, Oslo, 2008.

Hope, Renate. Den juridiske rammen for forsikringsselskapenes tiltak under utredningsvirksomhet ved mistanke om forsikringsbedrageri, Universitetet i Tromsø, 2016. https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/9952/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

https://www.forbrukerradet.no/forside/okonomi-og-betaling/forsikring/forsikring-misfornoyd/

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!