Erstatning fra forsikringsselskap

En agent fra et forsikringsselskap diskuterer erstatning med en kunde

Flere forhold kan føre til at du kan kreve erstatning fra forsikringsselskap. Dette kan både være når du handler som privatperson, er arbeidsgiver eller kjører bil. Hvilke skader du har vært utsatt for eller hva slags tap du har lidt vil være avgjørende for hvilket forsikringsselskap du kan rette kravet ditt mot. 

Erstatning fra forsikringsselskap

Ansvarsforsikring for motorkjøretøy

I henhold til bilansvarslova skal alle motorvogner som er registrert, eller skulle vært registrert tegne forsikring mot både materielle skader og personskader som kjøretøyet kan påføre. Dette er det som kalles ansvarsforsikring. En slik forsikring er lovpålagt.

Det vil være forsikringsselskapet til det kjøretøyet som er årsaken til ulykken som har ansvaret. Dette gjelder om du er skadet som fører, passasjer, fotgjenger eller syklist. Ansvaret er også uavhengig av skyld.

I noen tilfeller vil det være uvisst hvilket kjøretøy som har skyld i ulykken. I de tilfellene kan du forholde deg til ditt eget forsikringsselskap, frem til ansvaret er avklart forsikringsselskapene imellom.

Les om erstatning for forsinket fly her.

Yrkesskadeforsikring

Dersom du skader deg på jobb og pådrar deg en yrkesskade vil du vanligvis være dekket under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

«Arbeidsgiver må tegne forsikring i et godkjent forsikringsselskap (§4)». «Selv om arbeidsgiveren er forpliktet til å tegne forsikring (se lovens § 3), vil manglende forsikring ikke medføre at den skadde blir uten dekning». Kilde: Navland, Runas. Yrkesskade s. 127 og 128. Gyldendal. 1. utgave, 2021.

I denne type tilfeller vil forsikringsordningen ha mulighet til å kreve regress fra arbeidsgiveren jfr. yrkesskadeforsikringsloven § 8. Formålet med forsikringen er å dekke utgifter og tap som følge av personskade som oppstår i forbindelse med utførelse av arbeid.

Tingskader som blir ødelagt vil ikke falle inn under yrkesskadeforsikringen. Skader på for eksempel klær, klokke, smykker o.l. må kreves fra andre eventuelle forsikringsordninger.

Enhver arbeidsgiver vil være lovpålagt til å tegne yrkesskadeforsikring, og erstatning fra yrkesskadeforsikringen utbetales uavhengig av arbeidsgivers skyld.

Ulykkesforsikring

Dersom du har blitt utsatt for en ulykke vil du kunne få en engangsutbetaling fra ulykkesforsikringen. Hvor mye du får i erstatning vil avhenge av graden av medisinsk invaliditet og hvor høy forsikringssum du har. Det er kun de skadene som gir varig medisinsk invaliditet som blir erstattet.

Hvis du som følge av ulykken har eventuelle merutgifter, vil du ha krav på å få disse erstattet. Dette kan være utgifter til lege, tannlege, ulike behandlinger som for eksempel fysioterapi, eventuelle medisiner eller nødvendig utstyr. Ofte vil du måtte betale en egenandel, men utover det skal ulykkesforsikringen dekke resten.

Det er også verdt å merke seg at hvilke utgifter forsikringsselskapet dekker vil kunne endre seg fra selskap til selskap.

Har du vært utsatt for en personskade som følge av en el-sparkesykkelulykke kan du lese mer om ditt eventuelle erstatningskrav her. 

Reiseforsikring

Det kan bli aktuelt å benytte seg av reiseforsikring dersom du er på reise og bagasjen din blir borte, bagasjen bli skadet, du blir syk eller blir utsatt for en personskade.

Dersom uhellet allerede er et faktum er det viktig at du tidlig fremsetter kravet ditt overfor reiseforsikringsselskapet. Ofte krever selskapene at du gjør kravet gjeldende «innen rimelig tid».  Hvis du unnlater å kreve erstatning fra selskapet innen 1 år vil du risikere å miste retten til å fremme kravet. Det er viktig at du har tilstrekkelig dokumentasjon som kvitteringer eller eventuelle vitneuttalelser som kan underbygge kravet ditt. I tillegg er det viktig å være presis når du skal anslå verdien av de gjenstandene som har gått tapt eller blitt ødelagt.

Vilkårene for de ulike reiseforsikringene vil variere mellom selskapene, og det er derfor viktig å sette seg inn i disse både før avreise, og dersom skaden inntreffer slik at du ikke går glipp av et erstatningskrav.

Ønsker du å fremme erstatningskravet direkte mot en privatperson kan du lese om dette her. 

Trenger du en advokat?

Har du vært utsatt for en skade eller et tap vil du potensielt kunne fremme kravet ditt overfor et forsikringsselskap. Du kan ta kontakt med en av våre advokater så vil vi hjelpe deg med å undersøke og fremme ditt krav til riktig forsikringsselskap. Dersom du allerede har mottatt et erstatningsoppgjør som du er misfornøyd med kan vi hjelpe deg med å fremsette en klage. Advokatene er tilgjengelige på e-post og telefon. Du kan også fylle ut skjema under så tar vi kontakt med deg.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve erstatning fra forsikringsselskap?

Det kan du. Avhengig av hva slags skade/tap du har vært utsatt for vil du kunne fremme ditt krav mot et forsikringsselskap. Er du usikker på hvem som er riktig mottaker av ditt krav kan du ta kontakt med oss så vil vi bistå deg.

Trenger jeg en advokat når jeg skal kreve erstatning fra et forsikringsselskap?

Det kan være tøft å stå seg mot et mektig og stort forsikringsselskap som privatperson. Et forsikringsselskap vil alltid prøve å minimere ansvaret og kravet, og du risikerer som skadelidt ikke å få hele den erstatningen du har krav på. Ved bistand av en av våre advokater vil du være sikker på at riktig erstatningskrav blir fremmet mot riktig aktør, samt at du får den erstatningen du har krav på.

Må alle arbeidsgivere tegne yrkesskadeforsikring?

Ja, enhver arbeidsgiver vil være pliktig til å tegne er yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet en slik forsikring, kan eventuelle erstatningskrav rettes mot Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Kan jeg kreve erstatning fra ulike forsikringsselskap etter samme skade/tap?

Det kan du. Du kan derimot ikke kreve samme krav erstattet flere ganger. Du kan altså ikke få dobbel erstatning for samme skade. Men dersom du for eksempel har vært utsatt for en yrkesskade vil du ha krav på erstatning fra yrkesskadeforsikringen, men du kan også kreve erstatning hvis for eksempel klærne dine ble ødelagt på grunn av skaden.

Kilder

Navland, Runas. Yrkesskade. Gyldendal. 1. utgave, 2021.

Wilhelmsen, Trine-Lise. Regress i skadeforsikring. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2019-06-07 (1), s. 7-32.

https://www.duo.uio.no/handle/10852/75008

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!