Godkjent yrkesskade fra NAV

En advokat og klienten sin som nylig har fått godkjent yrkesskade fra NAV

Godkjent yrkesskade hos NAV vil si at NAV etter mottatt stønad om yrkesskade fra arbeidsgiver har godkjent skaden som yrkesskade. Det vil likevel ikke si at yrkesskadeforsikringsselskapet er bundet av at NAV har godkjent yrkesskaden. Ved godkjent yrkesskade vil du derimot ha krav på yrkesskadefordeler. 

Hva betyr godkjent yrkesskade fra NAV

Etter at NAV har mottatt skademelding angående din yrkesskade fra arbeidsgiver, vil de vurdere om skaden skal godkjennes som en yrkesskade eller ikke.

Ved godkjent yrkessykdom fra NAV vil du ha krav på en rekke yrkesskadefordeler, særlig etter folketrygden. Du vil blant annet få gunstigere beregningsregler for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Utover dette vil du kunne ha krav på menerstatning fra NAV dersom du oppfyller vilkårene for det. Menerstatning forutsetter at yrkesskaden er varig og betydelig. Med varig menes ikke livsvarig, men praksis viser til at skaden må vare i minst 7-10 år. Med betydelig siktes det til en medisinsk invaliditet på minst 15%.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Betydning for erstatningskravet

Dersom du har fått godkjent yrkesskade fra NAV, vil du også kunne ha krav på yrkesskadeerstatning fra yrkesskadeforsikringen, men det er verdt å merke seg at arbeidsgivers forsikringsselskap ikke er bundet av eventuelle vedtak fra NAV vedrørende godkjent yrkesskade.

Fra forsikringsselskapet vil du likevel vanligvis kunne kreve mer enn det du kan søke om fra NAV. I tillegg til at forsikringsselskapet skal dekke ditt økonomiske tap, vil du kunne kreve menerstatning, men du kan ikke kreve menerstatning fra både NAV og yrkesskadeforsikringen. Grunnen til dette er at du ikke kan kreve dobbel erstatning for samme tap.

Du kan lese mer om erstatning etter yrkesskade her.  

Advokathjelp

Yrkesskadesaker er ofte omfatter ofte svært kompliserte erstatningsspørsmål, særlig fordi de befinner seg i skjæringspunktet mellom juss og medisin. Det vil derfor være en fordel å benytte seg av en advokat som har erfaring fra liknende spørsmål. Våre advokater spesialisert på erstatningsrett kan hjelpe deg. Du kan ta kontakt på telefon eller e-post, eller fylle ut skjema under så tar vi kontakt med deg.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

Det følger av folketrygdloven § 13-3 det med yrkesskade menes «personskade» som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket. Et medlem vil være yrkesskadedekket når yrkesskaden «oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jfr. folketrygdloven § 13-6

Hvem må melde inn yrkesskaden?

Arbeidsgiver plikter å melde inn yrkesskaden til NAV så raskt som mulig og senest innen 1 år. Dersom arbeidsgiver ikke melder inn skaden, plikter du å gjøre det selv.

Hva innebærer godkjent yrkesskade?

Godkjent yrkesskade vil si at de etter mottatt stønad om yrkesskade har godkjent skaden som yrkesskade. I disse tilfellene vil du ha krav på yrkesskadefordeler.

Må jeg benytte meg av advokat?

Mange vil oppleve yrkesskader og krav knyttet til yrkesskader som en stor belastning å følge opp. En advokat vil derfor kunne bistå deg i samtaler med NAV og eventuelle andre forsikringsselskap. I tillegg vil en advokat kunne sørge for at du får de rettighetene du har krav på etter en slik ulykke.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade. Gyldendal, 1. utgave 2021.

NAV: https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21804/86694.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!