Erstatning for PTSD?

Har du fått påvist PTSD, herunder kompleks PTSD som følge av en traumatisk hendelse? Da er det gode muligheter for et erstatningskrav. Her kan du lese om hvilke typer erstatning som kan kreves ved PTSD, herunder hvilke vilkår som må være tilfredsstilt for å få gjennomslag for et erstatningskrav.  Hva er PTSD? PTSD er en … Fortsett å lese Erstatning for PTSD?