Erstatning etter ryggskade

En mann som har vondt i rygger etter å ha blitt utsatt for en trafikkulykke

Dersom du har blitt påført en ryggskade på jobb, i en trafikkulykke, av helsevesenet eller grunnet vold har du rett til erstatning. Et erstatningskrav forutsetter at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom den skadegjørende handlingen og skaden/tapet. 

Erstatning ved ryggskader

En ryggskade kan være alt fra mindre forbigående smerter i ryggen til lammelser. Det kan være tale om prolaps, ryggmargsskade, bruddskade, lammelse, nerveskade eller muskelskade. Ryggskader kan oppstå som følge av en trafikkulykke, arbeidsulykke, svikt i helsevesenet, vold eller på fritiden.

«Vår kropp og helse er kanskje den viktigste av alle forutsetninger for at hver enkelt skal kunne leve sitt liv på den måten man ønsker.» Kilde: Jacobsen, Jørn, Erling Johannes Husabø, Linda Gröning og Asbjørn Strandbakken. Forbrytelser i utvalg, Oslo, 2020, s. 26.

Krav om erstatning ved en ryggskade krever som hovedregel et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap eller betydelig skade, samt årsakssammenheng mellom den skadevoldende hendelsen og skaden/tapet.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Ryggskade etter en arbeidsulykke

Dersom du er pådratt en ryggskade på jobben kan du kreve yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. For å få godkjent ryggskaden som en yrkesskade må skaden være forårsaket av en arbeidsulykke som skjedde «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden». Med arbeidsulykke menes en plutselig eller uventet ytre hending. Vilkåret om ytre hending vil si at det må være noe utenfor kroppen som forårsaket ulykken, eksempelvis et glatt gulv eller en fallende gjenstand. Les mer i vår artikkel om erstatning etter yrkesskade.

Ryggskade etter trafikkulykke

Dersom du har blitt påført en ryggskade som følge av en trafikkulykke kan du kreve erstatning fra skadevolders motorvognforsikring. Les mer om erstatning for skade etter trafikkulykke her.

Ryggskade som pasientskade

Pasientskadeerstatning ytes for skade som oppstår grunnet behandlingssvikt i helsevesenet. Aktuelle ansvarsgrunnlag ved pasientskade følger av pasientskadeloven § 2 første ledd. Det kan eksempelvis være tale om en svikt i behandlingen eller teknisk svikt ved medisinsk utstyr. Videre må du være pådratt et økonomisk tap på minst 10.000 kroner for å kreve erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Ved mindre tap kan du kreve erstatning direkte fra behandlingsstedet.

Ryggskade grunnet vold

Hvis ryggskaden er påført som følge av vold kan du kreve voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstating. Les mer om voldsoffererstatning her.

Erstatningsposter ved ryggskade

En ryggskade kan medføre at du er ute av stand til å arbeide i en kortere eller lengre periode. I et slikt tilfelle kan du kreve både påført og fremtidig inntektstap erstattet. Videre skal merutgifter til blant annet legebehandling, medisiner og transport dekkes. Husk å ta vare på alle kvitteringer, så du får dokumentert dine utgifter. Dersom ryggskaden har ført til en medisinsk invaliditet på minst 15 % med minimum 10 års forventet varighet kan du også kreve menerstatning for tapt livsutfoldelse. Dersom skaden er påført grunnet skadevolders grovt uaktsomme eller forsettlige handlemåte kan også oppreisningserstatning for «tort og svie» kreves erstattet.

Kontakt advokat etter en ryggskade

Har du blitt påført en ryggskade og ønsker å kreve erstatning? Våre dyktige erstatningsadvokater kan hjelpe deg med å fremme et erstatningskrav, og sørge for at du blir tilkjent riktig beløp. Under første uforpliktende samtale vil vi gi deg en gratis forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt med vårt advokatkontor via e-post eller telefon. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg snarest.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve yrkesskadeerstatning etter en ryggskade?

Dersom du har blitt pådratt en ryggskade som følge av en arbeidsulykke i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, kan du kreve yrkesskadeerstatning. Med arbeidsulykke menes en plutselig eller uventet ytre hending.

Kan jeg kreve erstatning etter en ryggskade i en bilulykke?

Ja, du kan kreve erstatning etter en ryggskade i en bilulykke. Krav kan rettes mot forsikringsselskapet til den ansvarlige motorvogn.

Hvordan krever jeg erstatning etter ryggskade grunnet behandlingssvikt?

Hvis du er påført en ryggskade grunnet behandlingssvikt som har ledet til et økonomisk tap som overstiger 10.000 kroner kan du fremme søknad til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). For mindre tap rettes erstatningskrav direkte mot behandlingsstedet.

Hvilke utgifter kan jeg kreve erstattet etter en ryggskade?

Du kan kreve eventuelt inntektstap erstattet og merutgifter til blant annet legebehandling, medisiner og transport. Ved varig og betydelig skade kan også menerstatning kreves for redusert livsutfoldelse. I saker hvor skaden er påført grovt uaktsomt eller forsettlig av skadevolder kan skadelidte også kreve oppreisning for ¨tort og svie¨.

Må jeg kreve erstatning direkte fra skadevolder etter en voldshendelse?

Nei, du behøver ikke å kreve erstatning direkte fra skadevolder for ryggskade etter en voldshendelse. Krav om voldsoffererstatning kan rettes mot Kontoret for voldsoffererstatning, som igjen vil kreve regress fra skadevolder.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Jacobsen, Jørn, Erling Johannes Husabø, Linda Gröning og Asbjørn Strandbakken. Forbrytelser i utvalg, Oslo, 2020.

https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/16232/JUS399_V17_113.pdf?sequence=1&isAllowed=y

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!