Usikre retningslinjer angående erstatning for sparkesykkeluhell

sparkesykler som kan leies ut

Er ulykken ute så er det ikke sikkert du er forsikret .

En tur på sparkesykkel kan sette deg i gjeld for resten av livet, skriver NRK.

Du er ute på sparkesykkeltur, og det går litt fort i svingene. Plutselig dukker det opp en fotgjenger rundt et hjørne, og du klarer ikke å stoppe før vedkommende ligger i bakken. Dette skrekkscenarioet kan gjøre deg til gjeldslave.

Unntatt fra reglene i bilansvarsloven

Statens vegvesenet er nå i gang med å se på regelverket, for skader du deg selv eller andre så er det ikke sikkert at forsikringskravet dekker det. Erstatningen kan derfor bli svært kostbar.

Selv om El-sparkesyklene har motor så er de per dags dato klassifisert som sykler. Det betyr at de er unntatt fra reglene i bilansvarsloven, og både private eiere og utleiere har et krav om ansvarsforsikring.

Birgitte Hagland er professor ved Institutt for Privatrett ved Universitetet i Oslo, og ekspert på erstatningsrett. Hun forteller til NRK at en el-sparkesyklist har et vanlig erstatningansvar om vedkommende skader noen eller noe.

– Hvis du er riktig uheldig, og kjører på en annen med elsparkesykkel slik at vedkommende blir varig skadet, kan du måtte betale millionbeløp i erstatning. For eksempel dersom den som du kjører på, faller og slår hodet i fortauskanten og blir skadet for livet, forteller hun til NRK.

Hun mener derfor at kan være lurt å se nærmere på hvem som er plikt å være forsikret for hva. Dette vil gi en sikkerhet både for syklistene og fotgjengere på fortauet.

Les mer om hva som står i bilansvarsloven her

Ble påkjørt av sparkesykkel, men må selv betale kostnadene

Nikolai Aarskog ble i fjor påkjørt av en El-sparkesykkel og har i etterkant måtte betale store summer i tannlegeregninger etter at han fikk brudd i kjeven og skader på tennene. Han vet ikke hvordan han skal får dekket utgiftene til  tannbehandling.

Nikolai ville hatt fått erstatning fra selskapet om el-sparkesykler hadde vært omfattet bilansvarsloven. Han synes at et regelverk burde ha vært på plass for lenge siden.

Er du en av de som har innboforsikring så er du ansvarsforsikret om du kjører på noen med el-sparkesykkel. Det er det dessverre ikke alle som har.

Hagland forteller at dersom du kjører på en person og vedkommende blir hardt skadet så kan det ha store økonomiske konsekvenser om du ikke er forsikret.

– En tur på el-sparkesykkel kan sette folk i gjeld for livet. Da må man betale på dette inn i voksenlivet sitt samtidig som man prøver å etablere seg, sier Hagland.

Hagland oppfordrer myndighetene til å se nærmere på ansvarsforholdene rundt uhell med syklene. Det har allerede vært forslag til endringer ute på høring, og Statens vegvesen vurderer nå regelverket. De skal gå igjennom forbud mot parkering på fortau, hjelmpåbud, samt promille- og aldersgrense. I tillegg skal det vurderes om El-sparkesykler skal endre klassifisering til å være motorvogner. Det innebærer et obligatorisk krav om ansvarsforsikring.

Les mer om erstatning etter trafikkulykke her

Utleierne er ikke enige

NRK har vært i kontakt med flere el-sparkesykkelutleiere, og det er uenigheter om de har plikt til å ha ansvarsforsikring.

Christina Moi Gjerde er Norgessjef i Voi og ønsker  ingen endringer  i dagens regler. Hun mener at dette bør den enkelte bruker sørge for.

– Voi tilbyr forsikring i de tilfeller det er noe galt med utstyret vi tilbyr. Denne forsikringen dekker ikke skade som følge av selve kjøringen eller skade som er forvoldt av tredjeperson, forteller hun og påpeker at forsikringsplikt ikke er en del av reguleringen i de fleste europeiske land.

Konkurrentene Tier Mobility og Wins har derimot ansvarsforsikring på ulykker og førstnevntes forsikring dekker opptil 10 millioner ved en ulykke.

Tiers norgessjef Lars Christian Grødem- Olsen forteller til NRK at forsikringsplikt bør være obligatorisk for alle mikromobilitets-aktører og påpeker at det skal være trygt både å være bruker og medtrafikant rundt.

– Det skal være trygt og forsvarlig å ferdes på el-sparkesykkel. Både for brukerne, men også for medtrafikantene rundt, avslutter han.

Les om advokatutgifter i trafikkskadesaker her

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!