Ødelagte tenner som yrkesskade

En kvinne som får undersøkt tennene hos tannlegen etter at hun har fått ødelagte tenner som følge av en yrkesskade

Dersom du som følge av en yrkesskade har fått skadet eller ødelagte tenner, vil du kunne kreve erstatning for det økonomiske tapet dette eventuelt medfører. Du vil kunne kreve erstattet merutgifter du får påført som følge av skaden og andre aktuelle erstatningsposter. 

Hva er en yrkesskade

«Folketrygdloven § 13-3 inneholder en definisjon av ordet yrkesskade, herunder en definisjon av arbeidsulykke. Med «yrkesskade» menes en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesdekket».  Kilde: Narvland, Runar. Yrkesskade s. 49 .1. utgave, Gyldendal 2021.

Les mer: Erstatning for yrkesskade

Yrkesskadeerstatning

Alle arbeidstakere plikter å tegne er yrkesskadeforsikring på vegne av sine arbeidstakere. Det er det ansvarlig forsikringsselskapet som skal dekke et eventuelt krav som rettes mot selskapet. Forsikringsselskapet skal også dekke rimelig og nødvendig utgifter du har i forbindelse med juridisk bistand.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Erstatning ved ødelagte tenner

Tannskader og ødelagte tenner kan variere i både omfang og tap. Det kan være alt fra de små tilfellene der du slår ut en tann, til store ødeleggelser i munnen med påfølgende smerter. Ikke bare kan tannskader være svært smertefulle, men det kan også påløpe store økonomiske kostnader dersom du må gjennom ulike operasjoner, transplantasjoner o.l. Dette økonomiske tapet vil du ha krav på å få erstattet.

Erstatning for merutgifter ved tannskader

Hvis du har hatt merutgifter som følge av yrkesskaden vil du ha krav på å få dekket disse utgiftene. Det vil typisk være ulike tannlegebesøk, behandlinger og utstyr du trenger etter skaden. Det er veldig viktig at du tar vare på kvitteringer og journaler da dette vil være dokumentasjonen som legges til grunn for å regne ut hvor mye erstatning du vil ha krav på.

Andre relevante erstatningsposter

 • Tapt inntekt
 • Tapt fremtidig inntekt
 • Menerstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

I tillegg til yrkesskadeerstatning for ødelagte tenner er det verdt å merke seg at du kan ha rett på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning hvis helsehjelpen du har fått ikke oppfyller kravene til god helsehjelp.

Dersom du er misfornøyd med den tannbehandlingen du har fått av enten en tannlege eller tannpleier, vil du ha mulighet til å klage på behandlingen til tannlegeforeningens klageordning. Ordningen gjelder kun dersom du har fått behandling fra en tannlege som er medlem av Den norske tannlegeforeningen. I de tilfeller du får medhold for din klage vil du enten få ny behandling, eller få tilbakebetalt utgiftene du hadde i forbindelse med behandlingen.

Fra NPE vil du kunne få dekket det tap, herunder ulike merutgifter du lider som følge av skaden.

Advokathjelp

Har du blitt utsatt for en yrkesskade, herunder ødelagte tenner og ønsker å søke erstatning? Våre medarbeidere kan bistå deg med ditt erstatningskrav mot forsikringsselskapet. Advokatene kan du ringe direkte på telefon eller sende e-post, alternativt kan du fylle ut skjema under artikkelen så tar vi kontakt med deg.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

Med yrkesskade menes en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesdekket. Denne definisjonen følger av folketrygdloven.

Kan jeg få erstatning for tapt inntekt ved tannskader?

Hvis skadene er så store og betydelige at du faller utenfor arbeid vil du ha krav på å få erstatning for tapt inntekt og eventuelt også tapt fremtidig inntekt. Dette vil selvfølgelig kun være aktuelt i de mest alvorlige tilfellene. Tilfeller der du for eksempel kun slår ut en tann vil falle utenfor.

Hva kan jeg kreve erstattet fra NPE?

Fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) vil du kunne kreve dekket det økonomiske tapet du lider som følge av skaden.

Må jeg benytte meg av advokat?

Det vil være en fordel å benytte seg av advokat slik at du er sikker på at du legger frem et korrekt krav overfor forsikringsselskapet. I tillegg vil mange oppleve prosessen som belastende og krevende, og en advokat vil derfor kunne bistå deg underveis og håndtere saken for deg.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade.1. utgave, Gyldendal 2021.

Helsenorge: https://www.helsenorge.no/klage-og-erstatning/klagemuligheter-etter-tannbehandling/#tannlegeforeningens-klageordning

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20817/skjelsbek.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!