Erstatning fra Tesla

En Tesla som står å lader

Har du kjøpt en Tesla, for så å oppdage feil og mangler ved bilen? Sliter du for eksempel med at ladehastigheten er dårligere enn da du kjøpte den, eller det du ble lovet? Dette kan utgjøre en mangel etter lovens regler om kjøp, og du kan ha krav på erstatning mot leverandøren.


Dersom du har kjøpt en Tesla som ikke samsvarer med de krav som følger av avtalen eller loven, kan du ha krav på erstatning. I den senere tid har flere Tesla-eiere oppdaget forhold ved bilen som gjør at det er betinget til å kreve erstatning. Et typisk problem har vist seg å være at ladehastigheten ved Teslaen er tregere enn det som er avtalt og forventet.

Mangel etter avtalen

Hvis du har kjøpt bilen ny, vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Der følger at mangler kan medføre at man kan reklamere og sende krav på erstatning fra Tesla. For å finne ut av om det foreligger en kjøpsrettslig «mangel» ved din Tesla, er det nødvendig å se på avtalen mellom deg og bilselgeren. Dersom feilen avviker fra det som er avtalt, vil det som regel foreligge en mangel i kjøpsrettslig forstand.

Mangel etter loven

For de tilfellene der salget ikke er regulert i avtale, vil lovens regler komme til anvendelse. Det følger blant annet av loven at Teslaen skal svare til det som kjøperen har grunn til å forvente ved kjøp av en slik bil. Dersom Tesla har unnlatt å opplyse om vesentlige forhold ved bilen, vil det også utgjøre en kjøpsrettslig mangel, og kan medføre at kjøperen har et erstatningskrav i behold. Til sist vil det også utgjøre en mangel dersom bilen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring har gitt om tingen eller dens bruk. Disse reglene følger av forbrukerkjøpsloven kapittel 4.

Du kan lese mer om erstatning etter trafikkulykke her.

Erstatningskrav mot Tesla

Dersom det foreligger avvik fra kontraktsmessig oppfyllelse fra Tesla sin side, kan du ha krav på erstatning etter loven. Det må imidlertid påvises at du har lidd et økonomisk tap som følge av mangelen. I Rt. 2015 s. 321 som gjaldt kjøp av helt ny bil, uttalte Høyesterett at:

«Det er likevel uomtvistet at markedet priser nye biler høyere enn brukte biler selv om bilene for øvrig har tilnærmet samme egenskaper og forventet levetidDet har med andre ord en egenverdi at bilen tidligere ikke er benyttet privat eller som demonstrasjonsbil, formodentlig fordi en ny bil eliminerer usikkerhet knyttet til tidligere bruk og dessuten gir en følelse av «eksklusivitet og komfort».»

Avgjørelsen gjaldt riktignok heving av bilkjøp. Men av uttalelsen fremgår at Høyesterett grunn at kjøp av helt ny Tesla i seg selv medfører at kjøperen kan forvente at alt er i orden. I tillegg vil følelsen av ny bil vil være et moment av stor betydning. I den aktuelle saken kom Høyesterett frem til at det forelå grunn til å heve kjøpet, og kjøperen hadde krav på erstatning fra motparten for kostnader tilknyttet alle instanser.

Prisavslag

I mange tilfeller kan det også være aktuelt å søke om prisavslag som følge av manglene ved bilen.

«Kjøperen kan kreve prisavslag slik at «forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på avtaletiden». Sagt på en annen måte skal kjøpesummen reduseres i samme forhold som mangelen (faktisk) reduserer gjenstanden markedsverdi (på leveringstidspunktet. Kilde: Simonsen, Lasse. Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom s. 22. 1. utgave, Gyldendal 2019.

Det vil i flere tilfeller være av noe underordnet betydning om kjøperen fremmer et krav om prisavslag eller erstatning. Det overordnede poenget må være å få en økonomisk kompensasjon for det tapet kjøperen har lidt som følge av mangelen.

Advokathjelp

Dersom du er usikker på om du har et erstatningkrav mot Tesla, kan du ta kontakt med våre erstatningsadvokater. Dersom du presenterer saksforholdene kort på e-post eller telefon, kan vi foreta en uforpliktende vurdering og gi deg råd om veien videre. Ofte vil bilforsikringen dekke deler av advokatkostnadene, slik at du slipper å bli økonomisk belastet for hele regningen. Dersom du har nærmere spørsmål om dette, er det bare å ta kontakt, slik at vi kan rådgi deg.

Les også om Amerikanske erstatningssaker her.

Vanlige spørsmål

Har jeg krav på erstatning fra Tesla?

Det avhenger av vilkårene for erstatning er oppfylt, og at du fortsatt har kravet i behold. Dersom erstatningsvilkårene er oppfylt, og det foreligger en mangel etter avtalen eller loven, har du sannsynligvis krav på erstatning fra Tesla.

Hva skal til for at jeg har et erstatningskrav mot Tesla?

For at du skal ha krav på erstatning fra Tesla må vilkårene for erstatning være oppfylt. For det andre må det konstateres avvik fra kontraktsmessig oppfyllelse, enten etter kontrakten eller etter loven.

Kan nedsatt ladehastighet utgjøre en mangel?

Dersom ladehastigheten har blitt dårligere etter at du kjøpte bilen, kan det utgjøre en mangel. Det vil også utgjøre en mangel dersom ladehastigheten er dårligere enn den du ble forespeilet fra Tesla ved kjøpet.

Hvordan fremmer jeg et erstatningskrav?

Dersom du mener å ha et erstatningskrav i behold, må dette rettes mot Tesla. Erstatningskravet bør fremsettes skriftlig, eksempelvis per e-post. Dersom du er i tvil om hvordan du bør gå frem, kan du ta kontakt med en av våre advokater for nærmere bistand.

Kilder

Simonsen, Lasse. Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. 1. utgave, Gyldendal 2019.

Hagstrøm, Viggo, Are Stenvik. Erstatningsrett. 2. utgave. Universitetsforlaget, 2019.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19119/108716.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!