Erstatning etter whiplash

En mann med sterke smerter som holder en hånd på nakken etter å ha fått påvist en whiplash

Whiplash, eller nakkesleng, oppstår som oftest grunnet at man sitter i en bil som blir påkjørt bakfra. Plagene vil i de fleste tilfeller forsvinne av seg selv. Skulle de mot formodning bli værende, kan du kreve erstatning.


Hva er whiplash?

Whiplash er et annet ord for nakkesleng.

«Nakkeslengskade (whiplash) kjennetegnes av smertefull og stiv nakke. Du kan også få hodepine og konsentrasjonsvansker. Nakkeslengskader går vanligvis over i løpet av noen dager eller uker, men plagene kan i noen tilfeller vare lenger». Kilde: Helsenorge

Dersom smertene og plagene vedvarer, vil du kunne ha et erstatningskrav.

Grunnleggende vilkår for erstatning

Som ved alle erstatningskrav må tre grunnleggende vilkår være oppfylt for at kravet skal kunne oppfylles. Det må for det første være et ansvarsgrunnlag. Dette kan være objektivt ansvar eller culpaansvar.

For det ande må det foreligge et påregnelig økonomisk tap. Dette innebærer at skadelidte må lide et økonomisk tap, og at skaden ikke er for fjernt og avledet i forhold til handlingen. Ved whiplash innebærer dette at skaden ikke er en usannsynlig følge av handlingen som påførte whiplashen.

Til slutt må det også være en adekvat årsakssammenheng mellom skaden og den ansvarsbetingende handlingen. Dette henger tett sammen med uvesentlighetslæren, som dreier seg om den nødvendige betingelsen er forså vidt vesentlig at det faller naturlig å knytte ansvar til den.

Kreve erstatning for whiplash

En whiplashskade er ikke like synlig som for eksempel et brudd vil være. Symptomene vil i mange tilfeller være subjektive, og vanskelige å se på en CT eller røntgen. Om du ønsker å kreve erstatning for skaden, anbefaler vi å ta kontakt med en advokat som er spesialist på erstatning.

Skader etter whiplash deles som regel inn i fire grupper, basert på alvorlighetsgraden av den aktuelle skaden.

Grad 1- Nakkesmerter uten synlige tegn. God prognose

Grad 2- Nakkesmerte, samt redusert bevegelighet uten synlige tegn. God prognose

Grad 3- Skader på nervesystemet. Defineres som alvorlig nakkeskade.

Grad 4- Skader i muskel- og/eller skjelettsystemet. Dette omfatter bruddskader, leddforskyvninger og alvorlige skader i leddbånd. Defineres som en alvorlig nakkeskade

For grad 1 og 2 må det gjøres en medisinsk diagnostisering, samt en juridisk årsaksvurdering etter fire vilkår:

 • Skadehendelsens skadeevne
 • Tiden mellom symptomene og skadehendelsen
 • Om skadene er akutte, eller vedvarende
 • Om det er andre årsaker som kunne resultert i disse skadene

Les også vår artikkel om omskolering etter yrkesskade her.

Erstatningsutmåling

Nakkesleng etter grad 3 eller 4 vil som regel kunne påvises ved objektive metoder, og vil derfor være enklere å kreve erstatning for. Dersom du er utsatt for en trafikkulykke, og pådrar deg nakkesleng med alvorlighetsgrad 1 eller 2, og den juridiske årsaksvurderingen oppfyller vilkårene som nevnt ovenfor, vil du ha krav på erstatning av dine økonomiske tap. Vurderingen vil være svært skjønnsom, og det vil være fordelaktig for deg å få bistand fra en erstatningsspesialisert advokat.

Whiplash under arbeid

Om whiplashen skulle oppstå som følge av en arbeidsoppgave, og dette gjør deg medisinsk invalid til en viss grad, kan du kreve yrkesskadeerstatning.

Advokatbistand ved erstatningskrav for whiplash

Om du har pådratt deg en nakkesleng etter eksempelvis en trafikkulykke, er det av stor viktighet at du tidlig kontakter en advokat som kan bistå deg. Dette blant annet for å sikre at dine rettigheter i behold, og at du får den erstatningen du har krav på. Våre advokater er parat til å hjelpe deg, og vi gir deg gjerne en gratis og uforpliktende vurdering av saken din. Kontakt oss på telefon, e-post, eller via kontaktskjemaet på nettsiden.

Les om betydningen av sakkyndige i trafikkskadesaker her.

Vanlige spørsmål

Hva er whiplash?

Whiplash, eller nakkesleng, er en skade som kan oppstå om hodet blir kastet fort frem og tilbake, som et piskeslag. Whiplash kan medføre redusert bevegelighet av nakke, samt store smerter.

Kan jeg få erstatning for whiplash?

Om grunnvilkårene for erstatning er oppfylt, kan du kreve erstatning for skaden.

Hva skjer om jeg får nakkesleng under utføring av arbeid?

Om du får påvist nakkesleng som følge av arbeid, kan du kreve yrkesskadeerstatning.

Hva er de forskjellige gradene av whiplash?

Alvorlighetsgraden av whiplash er delt inn i fire grader, der grad 1 og 2 er mindre alvorlige, med gode prognoser, mens grad 3 og 4 er ansett som alvorlige nakkeskader. Grad 3 og 4 kan man objektivt påvise med røntgen eller MR-scan.

Kilder

Hagstrøm, Viggo, Are Stenvik. Erstatningsrett. 2. utgave. Universitetsforlaget. Oslo, 2019.

Helsenorge: https://www.helsenorge.no/sykdom/forstehjelp-og-skader/nakkesleng-whiplash/

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49593/570.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!